Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện

Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai qua các thời kỳ

 

- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai được thành lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, với tên gọi là Khu khai thác điện Biên Hòa trực thuộc Điện lực Thủ Đức, do Ban quân quản thành phố Biên Hòa quản lý.

- Trải qua hơn 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã thay đổi tên gọi cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mô hình hoạt động của ngành Điện Việt Nam như:

 • Năm 1975: Khu khai thác điện Biên Hòa
 • Năm 1976: Sở quản lý và phân phối điện Đồng Nai
 • Năm 1993: Sở Điện lực Đồng Nai
 • Năm 1996: Điện lực Đồng Nai
 • Năm 1999: Công ty Điện lực Đồng Nai
 • Năm 2006: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

 Trụ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

I. Chức danh Giám đốc qua các thời kỳ

 • Ông Bùi Văn Khanh: Trưởng khu khai thác điện Biên Hoà (30/4/1975 - 02/7/1976)
 • Ông Đinh Văn Tần: Giám đốc Sở quản lý và phân phối điện Đồng Nai (02/7/1976 – 31/12/1982)
 • Ông Đỗ Tấn Lộc: Giám đốc Điện lực Đồng Nai (01/01/1983 – 01/12/1989)
 • Ông Nguyễn Văn Giàu: Giám đốc Điện lực Đồng Nai 01/01/1990 – 01/12/1996)
 • Ông Khương Văn Quá: Giám đốc Điện lực Đồng Nai (01/01/1997 –21/6/2007). Từ 22/6/2007 - 30/10/2010) là Chủ tịch công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai
 • Ông Nguyễn Ngọc Thành: Giám đốc Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai (25/12/2007 - 31/10/2010). Từ 01/11/2010 đến nay là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai

II. Chức danh Phó giám đốc qua các thời kỳ

1. Phó Giám đốc Kỹ thuật

 • Ông Bùi Văn Khanh: Phó Giám đốc Kỹ thuật Sở quản lý và phân phối điện Đồng Nai. (02/7/1976 – 05/05/1986).
 • Ông Trần Trung Khánh: Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Đồng Nai (06/5/1986 – 31/03/1996).
 • Ông Khương Văn Quá: Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Đồng Nai (01/04/1996 – 31/12/1996).
 • Ông Hồ Minh Quang: Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai (tháng 02/2008 đến tháng 5/2018).
 • Ông Đỗ Hữu Hoàng: Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai (tháng 5/2018 đến nay).

2. Phó Giám đốc Kinh Doanh

 • Ông Hoàng Xuân Hoà: Phó Giám đốc Sở quản lý và phân phối điện Đồng Nai (29/10/1979 - 13/7/1992).
 • Bà Vũ Thị Bê: Phó Giám đốc Điện lực Đồng Nai (tháng 9/1994 - tháng 6/1999). Từ tháng 6/1999 – tháng 12/2005 làm Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Điện lực Đồng Nai.
 • Ông Nguyễn Ngọc Thành: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai (16/02/2005 - 24/11/2007).
 • Ông Đỗ Xuân Tâm: Phó Giám đốc kinh doanh Công ty (Từ ngày 01/7/2011 đến tháng 3/2018)
 • Ông Trương Đình Quốc: Phó Giám đốc kinh doanh Công ty (Từ ngày 15/4/2018 đến nay)

3. Phó giám đốc xây dựng cơ bản

 • Ông Đỗ Hữu Hoàng: Phó Giám đốc xây dựng cơ bản Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai (tháng 2/2005 đến tháng 5/2018).
 • Ông Hồ Minh Quang: Phó Giám đốc xây dựng cơ bản Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai (Từ tháng 05/2018 đến nay).

1. Về tổ chức

- Tổ chức Đảng: Đảng bộ có 466 đảng viên, 02 Đảng bộ bộ phận (trong đó có: 16 chi bộ trực thuộc ĐBBP) và 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

- Ban Giám đốc: gồm 01 Chủ tịch kiêm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Chuyên môn: gồm 26 phòng, ban, đội, đơn vị trực thuộc; tổng số 2.251 CBCNV.

2. Về đoàn thể

- Công đoàn: 2.373 đoàn viên

- Đoàn thanh niên CSHCM: 705 đoàn viên.

3. Về quản lý

- Đường dây 110kV: 567 km

- Trạm biến áp 110kV: 27 trạm, tổng dung lượng 2.822 MVA

- Đường dây trung thế: 5.924 km

- Đường dây hạ thế: 6.938 km

- Khách hàng dùng điện: 891 ngàn khách hàng

- Điện thương phẩm: 13,8 tỷ kWh (năm 2020)

4. Công ty liên kết

- Công ty Cổ phần Cơ điện – Điện lực Đồng Nai

- Công ty Cổ phần xây lắp và tư vấn thiết kế