Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 8/2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2020

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn trong thời gian chống dịch bệnh, thiết lập tình trạng bình thường mới, không điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

 1. Kết quả hoạt động tháng 8 và 8 tháng năm 2020:
 • Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 08/2020 là 6 tỷ 692 triệu kWh, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước (6 tỷ 470 triệu kWh) và tăng 1,23% so với tháng 7/2020. Sản lượng bình quân ngày là 215,83 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 238,47 triệu kWh (26/08/2020) và công suất lớn nhất là 11.293 MW (ngày 27/08/2020). Lũy kế 08 tháng năm 2020 sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 51 tỷ 180 triệu kWh, tăng 2,13% so với cùng kỳ năm trước (50 tỷ 113 triệu kWh).
 • Điện thương phẩm:Thực hiện tháng 08/2020 của Tổng công ty là 6 tỷ 438,8 triệu kWh, tăng 5,75% so với tháng trước và tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 08 tháng năm 2020 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 48 tỷ 926 triệu kWh, tăng 2,07% so với cùng kỳ năm 2019 .Mặc dù sản lượng điện thương phẩm 8 tháng đầu năm 2020 có tăng so với năm 2019 (tăng 2,07%) nhưng đây là tốc độ tăng sản lượng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020. ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 đối với tốc độ tang sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty, đặc biệt là tại các tỉnh có thành phần CNXD cao như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương...Thành phần CNXD 8 tháng đầu năm 2020 hiện nay giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2019.
 • Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 8 là 120 triệu kWh, lũy kế 08 tháng là 1 tỷ 086 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,2% sản lượng điện thương phẩm. Dự kiến năm 2020 tất cà các Công ty Điện lực thực hiện đạt kế hoạch tiết kiệm điện 2,1% sản lượng điện thương phẩm.
 • Độ tin cậy cung cấp điện: Đến tháng 8/2020, tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 163,13 phút, bằng 54,5% KH năm. 
 • Phát triển điện mặt trời:
 • Lũy kế 8 tháng  đầu năm 2020 Tổng công ty đã ký với 11.781 khách hàng, tổng công suất tấm pin lắp đặt là 350.270 kWp đạt 100% kế hoạch EVN giao. Từ năm 2017 đến 8/2020 tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời là 22.394 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt là  543.453 kWp. Sản lượng khách hàng phát lên lưới trong tháng 8 là 39,1 triệu kWh, lũy kế đến tính đến ngày 31/8/2020 là 195,31 triệu kWh. Đến nay Tổng công ty đã thanh toán tiền điện dư phát lên lưới cho khách hàng 350,6 tỷ đồng.
 • Đến cuối tháng 8/2020 có 52 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt là 2.584,35 MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà rịa – Vũng tàu và tỉnh Ninh Thuận; tăng 25 MWp so với tháng 07/2020. Sản lượng điện nhận từ các NMTĐMT trong tháng 08/2020 là 331,47 triệu kWh, chiếm 4,95% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện nhận từ các NMĐMT 08 tháng đầu năm 2020 là 2 tỷ 266,4 triệu kWh, chiếm 4,43% tổng lũy kế điện nhận toàn hệ thống.
 • Thực hiện chương trình hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện: Các CTĐL đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền theo chỉ đạo tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 • Thực hiện cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ cung cấp giao dịch qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và qua các Trung tâm hành chính công/Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện đạt 89,11%.
 • Công tác đầu tư xây dựng: Tính đến tháng 8/2020, Tổng công ty đã khởi công 15 công trình và đóng điện 13 công trình. Đối với các công trình giải phóng công suất NLTT, đã đóng điện 02 công trình và thi công 13 công trình.
 1. Một số mục tiêu, nhiệm vụ của tháng 9/2020:
 • Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn về công tác vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam; Trong đó, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thực hành tiết kiệm điện tại địa phương và các chương trình tiết kiệm điện của Tập đoàn và Tổng công ty.
 • Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện cao áp và chủ động các phương án phòng, chống lụt bão bảo vệ tài sản lưới điện; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý các hành vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn sau công tơ.
 • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ các công trình để sớm đưa vào vận hành nhằm giải tỏa công suất các công trình năng lượng tái tạo trên địa bàn.
 • Tiếp tục triển khai các chỉ đạo Tập đoàn liên quan đến công tác KD&DVKH và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ phù hợp các điều kiện phòng chống Dịch COVID-19.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Điện thoại: (028) 38242783 / 38242594

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng - Phường Bến Nghé - Quận 1 -TP. Hồ Chí Minh

Website: https://evnspc.vn 

Email: info@evnspc.vn

 

 

In      Trở về EVNSPC
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2020 và kế hoạch tháng 9/2020 (12:23 - 16/09/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2020 (16:42 - 11/09/2020)
   TCBC: EVN ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM NỀN TẢNG EVNSOLAR ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI VIỆT NAM (16:42 - 11/09/2020)
   TCBC: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 4 THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ ĐỐI VỚI NĂM 2021 (15:46 - 09/09/2020)
   TCBC: Tình hình SXKD tháng 7/2020 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2020 (08:45 - 11/08/2020)
   TCBC: Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 (09:32 - 14/07/2020)
   TCBC: Thông tin báo chí về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (15:59 - 23/06/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2020 và kế hoạch tháng 6/2020 (16:29 - 15/06/2020)
   TCBC: Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh (14:06 - 25/05/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2020 và kế hoạch tháng 5/2020 (13:00 - 19/05/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2020 và kế hoạch tháng 4/2020 (15:46 - 20/04/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (13:56 - 17/04/2020)
   TCBC: Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (15:44 - 13/04/2020)
   TCBC: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (11:29 - 10/04/2020)
   TCBC: EVN đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 (11:57 - 31/03/2020)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện