Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2020.

1/ Tình hình cung ứng điện:

    - Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương theo phương thức không điều hoà tiết giảm phụ tải. Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện quan trọng của địa phương. Đặc biệt đã triển khai công tác đảm bảo điện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2/ Tình hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Điện thương phẩm: Thực hiện sản lượng điện thương phẩm tháng 6/2020 đạt 1 tỷ 117 triệu kWh. Lũy kế thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 6 tỷ 601 triệu kWh, đạt 45,5% so với kế hoạch giao.

- Doanh thu tiền điện: Thực hiện tháng /2020 đạt 1.859,74 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện là 11.478,5 tỷ đồng.

-  Phát triển khách hàng: Trong 6 tháng đầu năm, Công ty phát triển thêm hơn 18.600 khách hàng, nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến hiện nay là 871.444 khách hàng.

- Tỷ lệ điện tổn thất: Thực hiện tháng 6/2020 là -3,26%. Lũy kế thực hiện 2,83% tăng 0,03% so với lũy kế cùng kỳ và cao hơn 0,23% so với kế hoạch.

- Tiết kiệm điện: trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh tiết kiệm được 140,9 triệu kWh, đạt 45,2% so với chỉ tiêu cả năm.

- Về phát triển điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN): Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty phát triển được 760 khách hàng, tổng công suất lắp đặt là 17,6 Mwp đạt tỉ lệ 39% kế hoạch giao. Lũy kế đến hết tháng 6/2020, toàn Công ty đã phát triển được 2.164 khách hàng lắp đặt ĐMTMN, tổng công suất lắp đặt là 43,8 Mwp, tổng sản lượng phát lên lưới là gần 12 triệu kWh.

- Công ty đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Trong tháng 6/2020 giảm là 184,5 tỷ đồng. Lũy kế (tháng 4, 5 và 6/2020) giảm là 411,8 tỷ đồng.

- Công tác thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian: Trong 6 tháng đầu năm thực hiện đạt 74,7%.

- Tỉ lệ khách hàng giao dịch trực tuyến qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm

chăm sóc khách hàng và các Trung tâm/Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 51,3% (kế hoạch giao là 75%).

- Chỉ số tiếp cận điện năng: Trong 6 tháng năm 2020 Công ty đã giải quyết và đưa vào vận hành 234 công trình mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình là 3,9 ngày rút ngắn 0,6 ngày so với qui định của EVN.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện (VPSDĐ): Trong 6 tháng đầu năm, toàn Công ty đã tổ chức kiểm tra và lập 22 biên bản VPSDĐ. Trong đó, đã xử lý dứt điểm 20/22 biên bản, truy thu 95.253 kWh tương ứng số tiền gần 326,5 triệu đồng.

- Tính đến 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hộ có điện nông thôn đạt 99,97% và nâng số hộ có điện toàn tỉnh đạt 99,99%, trong đó tỷ lệ hộ nông thôn có điện lưới quốc gia đạt 99,91% và nâng số hộ toàn tỉnh có điện lưới quốc gia đạt 99,95%.

3/ Công tác kỹ thuật:

- Làm việc với các đơn vị để thực hiện công tác tiếp nhận các đường dây 110kV ranh giới theo yêu cầu của Tổng công ty.

- Đã đưa vào vận hành hệ thống năng lượng mặt trời tại văn phòng làm việc các Điện lực Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Trị An, Định Quán, Long Thành, Văn phòng Công ty 2 và nhà điều hành trạm 110kV Bàu Xéo.

- Công tác hotline: Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện thi công 480 công trình hotline.

4/ Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

4.1/ Công tác sửa chữa lớn (SCL): Tính đến hết tháng 6/2020, Công ty đã triển khai thực hiện 32/50 công trình với giá trị 44,66 tỷ đồng đạt tỉ lệ 51% so với kế hoạch.

4.2/ Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty là 737,95 tỷ đồng. Tổng cộng 172 công trình lưới điện (Trong đó, 41 công trình lưới điện 110kV, 131 công trình lưới điện phân phối). Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 52,12%.

5/ Công tác tài chính kế toán:

- Đã nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 là 26,61 tỷ đồng.

6/ Công tác khác:

- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ và địa phương.

II/ Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020:

1/ Công tác quản lý vận hành hệ thống điện:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giữ điện ưu tiên các sự kiện quan trọng của địa phương.

- Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2/ Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng:

- Về giảm giá điện theo công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: Theo dõi thời hạn áp dụng để có hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Công tác xóa thu tiền điện tại nhà: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa thu tiền điện tại nhà, đảm bảo đến cuối năm 2020 đạt 100% kế hoạch.

- Về giao dịch các dịch vụ điện bằng phương thức trực tuyến: Tích cực hướng dẫn, khuyến khích khách hàng đăng ký dịch vụ cấp điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, dùng app “CSKH EVNSPC”, Zalo,…đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

- Về công tác dịch vụ khách hàng (DVKH): Chú trọng, quan tâm công tác DVKH, trực tiếp giải quyết các thắc mắc, phản ánh hay khiếu nại của khách hàng kịp thời, cẩn thận.

- Về công tác lập hóa đơn và phát hành hóa đơn tiền điện: Tổ chức lực lượng chuyên trách và lực lượng kiêm nhiệm rà soát cẩn thận trước khi ban hành. Xây dựng quy chế trách nhiệm cho từng bộ phận liên quan.

- Về phát triển ĐMTMN: Tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển ĐMTMN, kịp thời xử lý nếu có các vướng mắc liên quan.

3. Công tác kỹ thuật – an toàn:

- Tăng cường các giải pháp kỹ thuật, tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm về hành lang an toàn lưới điện cao áp.

- Tổ chức họp chuyên đề nhằm đánh giá rủi ro từng tuyến đường dây và trạm biến áp đang vận hành, cũng như tổ chức đánh giá lần đầu đối với các công trình mới đầu tư đưa vào vận hành.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành và các giải pháp đầu tư, cải tạo lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện.

3/ Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

3.1. Về sửa chữa lớn: Phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao là 109 tỷ đồng.

3.2. Về đầu tư xây dựng:

- Thực hiện khối lượng đạt 100% so với kế hoạch; giá trị giải ngân 742,55 tỷ đồng đạt 91% (so với kế hoạch đăng ký điều chỉnh lần 1 với Tổng công ty).

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 02512.612485, Fax: 02512.220244

Email: dnpc@pcdongnai.vn

Website: https://pcdongnai.evnspc.vn

 

 

In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Thông tin báo chí về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (15:59 - 23/06/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2020 và kế hoạch tháng 6/2020 (16:29 - 15/06/2020)
   TCBC: Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh (14:06 - 25/05/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2020 và kế hoạch tháng 5/2020 (13:00 - 19/05/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2020 và kế hoạch tháng 4/2020 (15:46 - 20/04/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (13:56 - 17/04/2020)
   TCBC: Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19 từ tháng 4 đến 6 năm 2020 (15:44 - 13/04/2020)
   TCBC: EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (11:29 - 10/04/2020)
   TCBC: EVN đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 (11:57 - 31/03/2020)
   TCBC: Tình hình SXKD tháng 02/2020 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 03/2020 (09:05 - 09/03/2020)
   EVN ban hành mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 (08:30 - 26/02/2020)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2020 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 02/2020 (16:49 - 20/02/2020)
   TCBC: EVN và các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra (16:18 - 06/02/2020)
   Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (16:10 - 17/01/2020)
   TCBC: EVN CÓ 3 DỊCH VỤ ĐIỆN ĐƯỢC KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (14:18 - 26/12/2019)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện