Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

 

(PCĐN) - Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của Tỉnh tiếp tục đà phát triển với tăng trưởng bình quân GRDP từ 8-9% so với năm 2018. Trên cơ sở, kế hoạch Tổng công ty giao, Công ty đã triển khai điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hiệu quả, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhân viên Điện lực Trị An kiểm tra lưới điện nông thôn tại xã Hiếu Liêm - Vĩnh Cửu.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Điện thương phẩm: sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 13,87 tỷ kWh, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu tiền điện: đạt 24.337,81 tỷ đồng.

- Phát triển khách hàng: Trong năm 2019 phát triển thêm được 42.000 khách hàng, tính đến nay tổng số khách hàng của Công ty là 855.237 khách hàng.

- Tỷ lệ điện tổn thất: Thực hiện đạt 2,71%.  

- Tiết kiệm điện: toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện được 321 triệu kWh, tương đương 2,32% sản lượng điện thương phẩm.

- Tiết kiệm điện nội bộ: Toàn Công ty sử dụng 2.175.308 kWh giảm 14,44% so với cùng kỳ và giảm 6,35% so với định mức giao.

- Đã kiểm tra và xử lý 62 vụ vi phạm sử dụng điện, truy thu được 171.287kWh, tương đương với số tiền là 562 triệu đồng.

2. Công tác dịch vụ khách hàng

- Thực hiện giải quyết đúng thời gian quy định đối với 14 chỉ tiêu DVKH, Trong đó, cấp điện mới cho 9.000 khách hàng sinh hoạt khu vực TP, TT, TX với thời gian trung bình là 2,86 ngày; 20.000 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn với thời gian trung bình là 3,66 ngày; gần 8.000 khách hàng ngoài sinh hoạt với thời gian 3,97 ngày

- Cấp điện cho 310 khách hàng mua điện từ lưới trung áp với thời gian là 4,52 ngày. Để tiếp tục đáp ứng ngày càng tốt hơn từ năm 2018, Công ty đã phối hợp với Sở Công thương và các sở ban ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định một cửa liên thông trong cấp điện từ lưới trung áp.

- Từ tháng 10/2019 đã triển khai thí điểm phương thức cấp điện điện tử tại Điện lực Biên Hòa, từ 12/2019 triển khai rộng rãi tại tất cả các Điện lực và cũng đã triển khai đối với 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4.

- Tổ chức các buổi đối thoại khách hàng qua đó tiếp thu và giải quyết các ý kiến đóng góp của khách hàng trong công tác cung cấp điện và dịch vụ khách hàng đồng thời tuyên truyền công tác tiết kiệm điện, an toàn điện cho khách hàng.

- Về thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian: Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai (văn bản số 5189/UBND-KT ngày 01/6/2017 của UBND Tỉnh Đồng Nai). Thời gian qua, Công ty đã phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian tổ chức tuyên truyền và đa dạng hóa các kênh thanh toán tiền điện, giúp khách hàng có thể thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn không gian, thời gian. Đến cuối tháng 12/2019, tỉ lệ thanh toán qua ngân hành và các tổ chức trung gian đạt 65%. 

- Triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR): Đến 30/11/2019  đã có 253/253 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ trên 3 triệu kWh/năm (tỷ lệ 100%), và 381/461 khách hàng có sản lượng trên 01 triệu kWh/năm (dưới 3 triệu) (đạt tỷ lệ 82%) ký biên bản thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại. Các khách hàng đã phối hợp cùng Công ty thực hiện 06 sự kiện điều chỉnh phụ tải , mỗi sự kiện trung bình khoảng 2 giờ.

3. Công tác tiết kiệm điện và phát triển năng lượng mặt trời mái nhà:

Năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt 321 triệu kWh, tương đương 2,32% sản lượng điện thương phẩm. Đến nay, có 1.266 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (Sinh hoạt:1.056, ngoài sinh hoạt: 210) với tổng công suất lắp đặt 25.000 kWp, tổng sản lượng phát lên lưới 8.227.044 kWh.

4. Công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

- Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành các công trình sửa chữa lớn với tổng giá trị là 66,41 tỷ đồng.

 

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Công ty đã đóng điện đưa vào vận hành 47 công trình lưới điện phân phối với tổng dung lượng tăng thê m là 22,56MVA và đường dây trung thế xây dựng mới: 35,95km, đường dây trung thế cải tạo: 99,71km, đường dây hạ thế xây dựng mới: 51,45km, đường dây hạ thế cải tạo: 131,03km. Tổng giá trị đầu tư là 529,6 tỷ đồng.

5. Công tác  ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh: 

- Đã đưa toàn bộ 27/27 TBA 110kV vào vận hành theo mô hình không người trực. Triển khai tự động hóa một số chức năng vận hành tại các TBA 110kV. Tại 11 Điện lực đã kết nối về hệ thống SCADA tại phòng Điều độ Công ty để phục vụ công tác giám sát vận hành và điều khiển xa một số thiết bị trên lưới điện 22kV; đưa vào vận hành chức năng tự định vị sự cố, tự động cô lập phân đoạn sự cố và khôi phục cung cấp điện trên 01 mạch vòng 22kV thuộc Điện lực Trị An.

- Đã thực hiện 731 lượt công tác hotline. Tất cả các công trình thực hiện thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định, kịp thời đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

- Ứng dụng công nghệ đo xa và công nghệ thông tin trong công tác DVKH: Khai thác 20.632 điểm đo xa công nghệ GPRS góp phần phục vụ hiệu quả công tác ghi điện và kiểm soát trên 86% sản lượng điện thương phẩm theo tần suất thu thập hàng ngày; Tiếp tục hiệu chỉnh, khai thác có hiệu quả các chương trình phần mềm trong công tác khảo sát cấp điện hạ áp, thi công lắp điện kế trên thiết bị di động trong cấp điện điện tử; Triển khai dịch vụ thanh toán cấp độ 4 và cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

- Sáng kiến trong lao động sản xuất: trong năm có 20 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp Công ty. Trong đó,  05 đề tài sáng kiến, 01 đề tài cải cách hành chính được công nhận cấp Tổng công ty.

6. Độ tin cậy cung cấp điện: thực hiện đạt vượt mức kế hoạch về độ tin cậy cung cấp điện với thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 297,19/305,69 phút; Số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) là 2,66/4,7; Số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0,88/1,58 lần. Từ đó, điểm số đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2019 đối với Công ty đạt 8,29 điểm tăng 0,01 điểm so với năm 2018.

 

KẾ HOẠCH NĂM 2020

Công ty tiếp tục thực hiện điều hành cung cấp điện ổn định đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, cũng như vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối nhằm đảm bảo tốt hoạt động SXKD. Đồng thời, bám sát thực hiện theo chủ đề năm 2020 của Tập đoàn là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”. Công ty Điện lực Đồng Nai đề ra các chỉ tiêu như sau:

- Điện thương phẩm thực hiện 14,777 tỷ kWh, tăng 6,5 % so với năm 2019.

- Độ tin cậy lưới điện: SAIDI: 302 phút, SAIFI: 3,46 lần, MAIFI: 0,9 lần.

- Tiết kiệm điện: đạt 1,5% so với kế hoạch điện thương phẩm  năm 2020.

- Năng suất lao động: tăng năng suất lao động so với năm 2019.

- Đầu tư xây dựng: đạt giá trị là 752 tỷ đồng bao gồm 180 danh mục công trình với khối lượng đầu tư: đường dây 110kV: 12,9km; TBA 110kV: 143MVA; đường dây trung thế: 852,2km; đường dây hạ thế: 960,1km; TBA phân phối: 51,83MVA.

- Sửa chữa lớn: Dự kiến triển khai thực hiện hoàn thành 48 công trình sửa chữa lớn với tổng vốn là 97 tỷ đồng.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hệ thống điện, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa những thành tựu của công nghệ, công nghệ thông tin trong cung ứng điện và dịch vụ khách hàng; phối hợp với ngân hàng, các tổ chức trung gian đa dạng các kênh thanh toán tiền điện để thực hiện mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục, cho quý khách hàng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

-----------------------------------

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

       Ông Huỳnh Hữu Lễ - Chánh Văn phòng Công ty

       ĐT: 0907 110 079 – Email: lehh@pcdongnai.vn

       Hoặc bộ phận truyền thông Công ty

       ĐT: 0982 471 718 – Email: hangtt@pcdongnai.vn

 

In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: EVN CÓ 3 DỊCH VỤ ĐIỆN ĐƯỢC KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (14:18 - 26/12/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 12/2019. (10:04 - 11/12/2019)
   TCBC: EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019” (15:30 - 30/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 11/2019 (15:20 - 13/11/2019)
   NGĂN CHẶN VIỆC TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ CÓ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRÊN CÁC THIẾT BỊ, PHẦN MỀM (16:13 - 12/11/2019)
   Thông cáo báo chí: Kết qủa sản xuất kinh doanh tháng 09 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2019 (15:36 - 16/10/2019)
   Thông cáo báo chí: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2019 (14:02 - 11/09/2019)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2019 và kế hoạch tháng 8/2019 (15:44 - 09/08/2019)
   Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết (15:53 - 26/07/2019)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 (11:14 - 22/07/2019)
   EVN: TTHÔNG TIN BÁO CHÍ cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (23:23 - 29/06/2019)
   EVN: THÔNG TIN BÁO CHÍ về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (23:17 - 29/06/2019)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2019 và kế hoạch tháng 6/2019 (16:11 - 13/06/2019)
   TCBC: EVN phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện (09:53 - 13/06/2019)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2019 và kế hoạch tháng 5/2019 (14:19 - 15/05/2019)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện