Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện

Ca khúc tiết kiệm điện

 

1. Tiết kiệm dùm em đi anh - Sáng tác : Nguyễn Cường

 

2. Nguồn sáng - Sáng tác : Huy Thục - thơ Tạ Hữu Hiền

 

3. Bài học đầu tiên - Sáng tác : Lưu Hà An

 

10 câu chuyện truyền thanh tiết kiệm điện

 

1. Bức thư tình

 

2. Bừng sáng nơi đảo xa

 

3. Món quà bất ngờ

 

4. Tính già hóa non

 

5. Xài điện không thể chủ quan

 

6. Ích nước lợi nhà

 

7. Đi một ngày đàng học một sàng tiết kiệm

 

8. Điện cơ quan cũng phải tiết kiệm

 

9. Ấm áp tình người

 

10. Muốn lãi phải dùng đèn tiết kiệm điện