Đấu giá

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng bởi Phòng Quản lý Đấu thầu | 09:18 | 30/08/2023

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Địa chỉ: số 6/4 Mạc Thái Tổ, Tổ 43, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 98,88/100 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không

phụ lục kết quả đính kèm


TIN LIÊN QUAN

(09:18 - 30/08/2023)

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023