Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCĐN | 16:20 | 31/01/2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tập Đoàn là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty đã linh hoạt trong việc xây dựng các giải pháp, kế hoạch phù hợp tình hình mới, điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý, hiệu quả, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong tổ chức, vận hành hệ thống điện tối ưu đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

  • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 là 15 tỷ 124 triệu kWh, tăng  trưởng 7,36% so với năm 2021 vượt 24,32 triệu kWh so với kế hoạch phấn đấu Tổng công ty giao.

Phát triển khách hàng và dịch vụ điện trực tuyến: trong năm 2022, công ty phát triển được 30.001 khách hàng, nâng tổng số khách hàng công ty đang quản lý là 949.692 khách hàng; Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ có điện nông thôn đạt 99,98% và nâng số hộ có điện toàn tỉnh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ nông thôn có điện lưới quốc gia đạt 99,95% và nâng số hộ toàn tỉnh có điện lưới quốc gia đạt 99,97%.

Tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua trung tâm Chăm sóc khách hàng và dịch vụ công quốc gia đạt 100/100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%/100%; Phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH và Zalo đạt 81%; Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt: đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng dịch vụ công quốc gia: 91,96%/KH 60%.

Doanh thu tiền điện thực hiện năm 2022 là 27.214 tỷ đồng.

Về điện mặt trời mái nhà: Tính đến 31/12/2022 công ty có 5.894 khách hàng, tổng công suất lắp đặt  678,154 kWp. Sản lượng phát lên lưới trong năm 2022 là 765.139.085 kWh.

Chỉ số tiếp cận điện năng: Cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới trung áp: Trong năm 2022, toàn Công ty đã thực hiện giải quyết 355 yêu cầu cấp điện trung áp thời gian giải quyết trung bình là 3,3 ngày/công trình – đạt kế hoạch Tổng công ty giao; Cấp điện hạ áp qua trạm công cộng: Cấp điện mới cho 6.623 khách hàng sinh hoạt khu vực TP, TT, TX với thời gian cấp điện trung bình 2,8 ngày; 22.308 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn với thời gian giải quyết trung bình 3,52 ngày và cấp điện mới cho 6.286 khách hàng NSH với thời gian trung bình là 3,58 ngày

Trong năm 2022 công ty đã triển khai các hoạt động thực hiện chương trình tri ân khách hàng trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ngoài ra, Công ty tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trên toàn địa bàn tỉnh như: thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ, ủng hộ các tổ chức hội chăm lo cho các gia đình chính sách…

Công tác Đầu tư xây dựng: nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành 04 công trình lưới điện 110kV và 100 công trình lưới điện phân phối với năng lực lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng thêm 04 MBA 110kV với tổng dung lượng tăng thêm 126MVA; đường dây trung thế 146km, đường dây hạ thế 134km và dung lượng TBA 118,7MVA; đồng thời nâng cấp, cải tạo lại lưới điện để tăng khả năng cấp điện với 223km đường dây trung thế và 233km đường dây hạ thế.

Năm 2022, công ty ước nộp ngân sách nhà nước là 64,6 tỷ đồng.

 

  • Nhiệm vụ công tác năm 2023:

Năm 2023, công ty triển khai xây dựng các mục tiêu để thực hiện chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, cụ thể:

Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng và cộng đồng.

Phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu để đảm bảo khả năng cân đối tài chính năm 2023, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn và nhanh nhất trong quá trình khôi phục lưới điện do thiên tai gây ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai

Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251). 3600998

Website: https://pcdongnai.evnspc.vn

Email: pcdn@pcdongnai.vn


TIN LIÊN QUAN

(16:37 - 11/05/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và kế hoạch tháng 5/2023

Trong tháng 4/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(21:12 - 11/04/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023

Trong tháng 3/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(10:06 - 09/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023

Trong tháng 02/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:43 - 10/02/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2023 và kế hoạch tháng 02/2023

Trong tháng 01/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:20 - 31/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tập Đoàn là “Thích...

(09:25 - 12/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...