Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PCĐN | 09:25 | 12/12/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động của tháng 11/2022:

 

Sản lượng điện thương phẩm tháng 11 là 1 tỷ 212 triệu kWh, giảm 40,68 triệu kWh so với tháng cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 11 tháng 2022 đạt 13 tỷ 933 triệu kWh tăng 9,02% so với lũy kế cùng kỳ năm 2021, và đạt 90,18% so với kế hoạch phấn đấu Tổng công ty giao.

Phát triển khách hàng và dịch vụ điện trực tuyến: trong tháng 11, công ty phát triển được 1.690 khách hàng, lũy kế 11 tháng năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai đã phát triển 27.537 khách hàng, nâng tổng số khách hàng công ty đang quản lý là 947.773 khách hàng; Tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua trung tâm Chăm sóc khách hàng và dịch vụ công quốc gia đạt 100/100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%/100%; Phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH và Zalo đạt 78%%.

Doanh thu tiền điện thực hiện tháng 11/2022 là 2.196,198 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 25.071,012 tỷ đồng.

Về điện mặt trời mái nhà: Tính đến 30/11/2022 công ty có 5.895 khách hàng, trong đó khách hàng sinh hoạt 4.296 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 1.599 khách hàng. Sản lượng phát lũy kế 11 tháng năm 2022 là 700.402.013 kWh.

Hoạt động chăm sóc khách hàng: Trong tháng 11/2022, tỉ lệ khách hàng đánh giá hài lòng về chất lượng giải quyết cấp điện 3 pha và trung áp đạt 96%; tỷ lệ giải quyết yêu cầu khách hàng đúng thời gian quy định là 97,2%.

Trong tháng 11/2022 công ty đã triển khai các hoạt động thực hiện chương trình tri ân khách hàng trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai như: chương trình vệ sinh công nghiệp trạm biến áp cho một số khách hàng trạm chuyên dùng; chương trình “Thắp sáng niềm tin” “Thắp sáng đường quê”; ….

Công tác Đầu tư xây dựng: Tính đến 30/11/2022 công ty nghiệm thu, đóng điện được 32 danh mục công trình (03 công trình lưới điện 110kV và 26 danh mục công trình giảm tổn thất điện năng lưới phân phối)

Lũy kế 11 tháng năm 2022, công ty đã nộp ngân sách nhà nước là 62,21 tỷ đồng.

 

2. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2022:

Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, nhất là ổn định cung cấp điện để các doanh nghiệp tăng cường sản xuất dịp cuối năm. Tổ chức giữ điện ưu tiên cho các hoạt động chào mừng năm mới 2023.

Tiếp tục triển khai công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”.

Tiếp tục triển khai các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng năm 2022” hướng đến kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022)

Thực hiện hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN bằng hoạt động hiến máu nhân đạo tại Công ty.

Tiếp tục triển khai phương án thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số theo kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Nam.

Tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng các giao dịch trực tuyến về điện cũng như tăng cường phát triển khách hàng cài đặt và sử dụng app CSKH.

Tăng cường truyền thông về các hoạt động tháng Tri ân khách hàng năm 2022.


TIN LIÊN QUAN

(16:37 - 11/05/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và kế hoạch tháng 5/2023

Trong tháng 4/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(21:12 - 11/04/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023

Trong tháng 3/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(10:06 - 09/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023

Trong tháng 02/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:43 - 10/02/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2023 và kế hoạch tháng 02/2023

Trong tháng 01/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:20 - 31/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tập Đoàn là “Thích...

(09:25 - 12/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...