Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi EVN | 16:40 | 15/11/2022

EVN KẾT NỐI LIÊN THÔNG TRÊN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. EVN đã thể hiện rõ vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước.


TIN LIÊN QUAN

(09:29 - 22/12/2022)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO ITIL V4 FOUDATION

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức khóa học ITIL 4 Foundation cho 108...

(10:40 - 19/12/2022)

HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam...

(10:40 - 19/12/2022)

NGÀNH ĐIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỪ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Với tốc độ phát triển không ngừng của kinh tế - xã hội, Công ty Điện lực...

(10:40 - 19/12/2022)

EVNSPC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, HƯỚNG TỚI DOANH NGHIỆP SỐ

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt...

(10:40 - 19/12/2022)

EVNSPC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

Nằm trong mục tiêu tăng tốc về chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh...

(10:39 - 19/12/2022)

HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CỦA NGÀNH ĐIỆN

Trong thời gian qua, những nỗ lực của các cán bộ nhân viên ngành...

(10:39 - 19/12/2022)

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MẠNG KHÔNG DÂY

Hiện nay hầu hết các thiết bị kết nối mạng thông qua mạng không dây...

(10:38 - 19/12/2022)

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trong 05 nhiệm vụ khung về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và an...

(10:38 - 19/12/2022)

EVNSPC: CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đồng thời phấn đấu trở thành DN...

(10:37 - 19/12/2022)

ĐÁP ỨNG TRUYỀN THÔNG THỜI CÔNG NGHỆ SỐ

Một trong những nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp Tổng công ty Điện lực...