Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi PCĐN | 18:33 | 11/10/2022

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động của tháng 9/2022:

Sản lượng điện thương phẩm: tháng 9 là 1.207,945 triệu kWh, tăng 937,187 triệu kWh so với tháng cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng 2022 đạt 11 tỷ 244 triệu kWh tăng 8,92%% so với lũy kế cùng kỳ năm 2021, và đạt 74,08% so với kế hoạch phấn đấu Tổng công ty giao.

Phát triển khách hàng và dịch vụ điện trực tuyến: lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, toàn Tỉnh đã phát triển 25.668 khách hàng, nâng tổng số Khách hàng Công ty đang quản lý là 944.214 khách hàng; Tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua trung tâm Chăm sóc khách hàng và dịch vụ công quốc gia đạt 99,99%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,78%; Phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH và Zalo đạt 67,30%.

Doanh thu tiền điện thực hiện tháng 9/2022 là 2.182,4 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 20.588,9 tỷ đồng.

Về điện mặt trời mái nhà: Tính đến 30/9/2022 công ty có 5.900 khách hàng, trong đó Khách hàng sinh hoạt 4.300 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 1.600 khách hàng. Sản lượng phát lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 là 59.863.923 kWh.

Hoạt động chăm sóc khách hàng: Trong tháng 9/2022, tỉ lệ khách hàng đánh giá hài lòng về chất lượng giải quyết cấp điện 3 pha và trung áp đạt 90,5%; tỷ lệ giải quyết yêu cầu khách hàng đúng thời gian quy định là 98,08%.

Công tác Đầu tư xây dựng: Trong 9 tháng đầu năm 2022 nghiệm thu, đóng điện được 02 công trình lưới điện 110kV và đưa vào sử dụng 48 công trình lưới phân phối.

Về công tác tài chính kế toán: công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 là 61,76 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2022:

Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Tổ chức giữ điện ưu tiên cho sự kiện quan trọng theo yêu cầu của địa phương.

Tiếp tục triển khai công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt”.

Tiếp tục triển khai phương án thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số theo kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Nam.

Tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng các giao dịch trực tuyến về điện..

Tiếp tục tuyên truyền về an toàn điện và tiết kiệm điện trong sinh hoạt, nhất là các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai

Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251). 3600998

Website: https://pcdongnai.evnspc.vn

Email: pcdn@pcdongnai.vn


TIN LIÊN QUAN

(16:37 - 11/05/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và kế hoạch tháng 5/2023

Trong tháng 4/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(21:12 - 11/04/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023

Trong tháng 3/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(10:06 - 09/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023

Trong tháng 02/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:43 - 10/02/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2023 và kế hoạch tháng 02/2023

Trong tháng 01/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:20 - 31/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tập Đoàn là “Thích...

(09:25 - 12/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...