Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCĐN | 20:29 | 11/09/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục đáp ứng yêu cầu Sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng và sinh hoạt nhân dân trên địa bàn.

1. Kết quả hoạt động của tháng 8/2022:

Sản lượng điện thương phẩm: tháng 8 là 1 tỷ 269 triệu kWh, tăng 30,87% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng 2022 đạt 10 tỷ 238 triệu kWh của Công ty tăng 6,721% so với lũy kế cùng kỳ năm 2021, và đạt 66,47% so với kế hoạch phấn đấu Tổng công ty giao.

 Phát triển khách hàng và dịch vụ điện trực tuyến: trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn Tỉnh đã phát triển 22.571 khách hàng, nâng tổng số Khách hàng Công ty đang quản lý là 942.262 khách hàng; Tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua trung tâm Chăm sóc khách hàng và dịch vụ công quốc gia đạt 99,99%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,79%; Phát triển khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH và Zalo đạt 66,08%.

Doanh thu tiền điện thực hiện tháng 8/2022 là 2.308,571 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 16.116,646 tỷ đồng tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2021.

Về điện mặt trời mái nhà: Tính đến 31/8/2022 công ty có 5.901 khách hàng, trong đó Khách hàng sinh hoạt 4.301 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 1.600 khách hàng. Sản lượng phát lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 là 527.247.147 kWh.

Hoạt động chăm sóc khách hàng: Trong tháng 8/2022, tỉ lệ khách hàng đánh giá hài lòng về chất lượng giải quyết cấp điện 3 pha và trung áp đạt 95,6%; tỷ lệ giải quyết yêu cầu khách hàng đúng thời gian quy định là 96,85%. Trong tháng 8 công ty đã triển khai chuẩn bị các điệu kiện cần thiết cho việc chuyển đổi lịch ghi chỉ số theo kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Nam.

Công tác Đầu tư xây dựng: Trong 8 tháng đầu năm 2022 Công ty đóng điện được 27/32 công trình (01 công trình lưới điện 110kV và 26 công trình lưới phân phối). Về công tác Sửa chữa lớn: Công ty đã hoàn thành 19/29 công tình lưới điện phân phối trung hạ thế và 03 công trình lưới điện 110kV.

Về công tác tài chính kế toán: Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2022 là 58,25 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ công tác tháng 9/2022:

Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Tổ chức giữ điện ưu tiên cho sự kiện quan trọng theo yêu cầu của địa phương như: Chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 2/9/2022.

Tiếp tục triển khai công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt”.

Tiếp tục triển khai phương án thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số theo kế hoạch của Tổng công ty điện lực miền Nam.

Tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng các giao dịch trực tuyến về điện. Cũng như tuyên truyền về an toàn điện và tiết kiệm điện trong sinh hoạt.

Tiếp tục truyền thông về cảnh báo tai nạn điện trong mưa bão và sử dụng điện trong sinh hoạt hộ gia đình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai

Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251). 3600998

Website: https://pcdongnai.evnspc.vn

Email: pcdn@pcdongnai.vn


TIN LIÊN QUAN

(16:37 - 11/05/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 và kế hoạch tháng 5/2023

Trong tháng 4/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(21:12 - 11/04/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4/2023

Trong tháng 3/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(10:06 - 09/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023

Trong tháng 02/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:43 - 10/02/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2023 và kế hoạch tháng 02/2023

Trong tháng 01/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:20 - 31/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tập Đoàn là “Thích...

(09:25 - 12/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...