Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PC Đồng Nai | 16:38 | 11/03/2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2022

          Trong tháng 02/2022, sản lượng điện của Công ty thấp hơn 105,78 triệu kWh so với tháng 01 do các Doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh Đồng Nai nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Tuy nhiên, lũy kế thực hiện điện thương phẩm hai tháng đầu năm tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể lũy kế thực hiện đạt 2 tỷ 363 triệu kWh.

          Trong tháng 2/2022, Công ty đã cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục phát triển kinh tế và xã hội theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải. Đảm bảo giữ điện ưu tiên các sự kiện quan trọng theo yêu cầu của địa phương, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động của tháng 02/2022:

  •  
  • Sản lượng điện thương phẩm: tháng 02 là 1 tỷ 129 triệu kWh, tăng 118,74 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước.
  • Phát triển khách hàng và dịch vụ điện trực tuyến: trong tháng 02/2022, toàn Tỉnh đã phát triển mới được 1.875 khách hàng, lũy kế 02 tháng đầu năm phát triển được 5.440 khách hàng, nâng tổng số Khách hàng Công ty đang quản lý là 925.131; Tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua trung tâm Chăm sóc khách hàng và dịch vụ công quốc gia đạt 99,89%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,13%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH và Zalo đạt 57,42%
  • Hoạt động chăm sóc khách hàng: Trong tháng 2, Công ty đã gọi điện thoại lấy ý kiến đánh giá các khách hàng được Điện lực thực hiện tiếp nhận và giải quyết cấp điện 3 pha và trung áp, kết quả có 97,2% Khách hàng hài lòng về chất lượng giải quyết cấp điện.
  • Công tác Đầu tư xây dựng: Năm 2022 công ty triển khai 34 công trình lưới 110kV và 151 công tình lưới phân phối.
  • Về công tác tài chính kế toán: Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước tháng 02 năm 2022 là hơn 11 tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2022:

  • Tiếp tục bảo đảm cung cấp điện, trực sửa chữa điện 24/24 cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải.
  • Tiếp tục triển khai phương án công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19”.
  • Tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng các giao dịch trực tuyến về điện. Cũng như tuyên truyền các hoạt động về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2022.
  • Triển khai kiểm tra các tuyến đường dây cũng như hành lang an toàn lưới điện để đảm bảo cấp điện trong mùa mưa, bão năm 2022./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai

Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: (0251). 3600998

Website: https://pcdongnai.evnspc.vn

Email: pcdn@pcdongnai.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:25 - 12/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...

(16:00 - 15/07/2022)

TCBD VỀ Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6/2022 và kế hoạch tháng 7/2022

Trong tháng 6 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 3,88% so với...

(23:16 - 14/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

     Trong tháng 5/2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện...

(11:13 - 13/05/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022

        Tháng 4/2022, sản lượng điện của Công ty cao hơn 65,605...

(10:35 - 12/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

Trong tháng 3/2022, sản lượng điện của Công ty cao hơn 171, 788 triệu kWh so với...

(16:38 - 11/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2022

          Trong tháng 02/2022, sản lượng điện của Công ty...