Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCĐN | 14:46 | 13/12/2021

TCBC của PC Đồng Nai: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2021 và kế hoạch tháng 12/2021

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 11/2021:

  1. Về tình hình quản lý vận hành, cung ứng điện.

- Trong 11 tháng đầu năm 2021, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, phong tỏa, các điểm bảo quản vắc xin,… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện cắt tiết giảm Điện mặt trời mái nhà theo lệnh của Điều độ A2 và Tổng Công ty Điện lực miền Nam

 - Trong tháng 11/2021, Công ty đã thực hiện 152 công trình bằng phương pháp hotline. Lũy kế đến hết tháng 11/2021, đã thực hiện thi công 773 lượt công trình.

2. Về tình hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Điện thương phẩm: Trong tháng 11/2021, Công ty thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 1 tỷ 253 triệu kWh tăng 235,59 triệu kWh so với tháng 10/2021 và tăng 19,739 triệu kWh so với tháng cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 11T/2021 sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty là 12 tỷ 780 triệu kWh tăng 1,80% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 88,90% so với kế hoạch (14.375 triệu kWh).

- Doanh thu tiền điện: Thực hiện tháng 11/2021 là 2.236,36 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 22.803,931 tỷ đồng tăng 3,69% so với cùng kỳ.

- Trong tháng 11/2021 , số tiền đã hỗ trợ giá điện cho các đối tượng khách hàng do ảnh hưởng Covid-19 trong tháng 11 là 8,909 tỷ đồng; Tổng số tiền giảm giá hỗ trợ Covid-19 của 11 tháng là 133,032 tỷ đồng.

- Tỷ lệ điện tổn thất: Thực hiện tháng 11/2021 là 2 là 2,10% cao hơn tháng cùng kỳ 0,53% (tháng cùng kỳ là 1,58 %). Lũy kế thực hiện là 3,03% cao hơn 0,11% so với lũy kế cùng kỳ (cùng kỳ là 2,92 %) và cao hơn 0,35% so với kế hoạch.

- Tiết kiệm điện: thực hiện trong tháng 11/2021 đạt 28,625 triệu kWh. Lũy kế 11 tháng đầu năm tiết kiệm điện đạt 289,167 triệu kWh, tương đương 2,21% sản lượng điện thương phẩm.

- Phát triển khách hàng: Trong tháng 11/2021 đã phát triển 4.495 khách hàng, lũy kế 11 tháng đầu năm Công ty phát triển thêm 24.136 khách hàng. Tổng số khách hàng toàn Công ty tính đến nay là 915.197 khách hàng.

- Về công tác điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN): Trong tháng 11/2021, sản lượng phát lên lưới là 54.723.387 Kwh, lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 là 732 triệu kWh. Tính đến hết tháng 11/2021, tổng số khách hàng đang vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà là 5.929 khách hàng (trong đó 4.315 SH, 1.614 NSH). Tổng công suất lắp đặt 693,82 Mwp.

  - Tiếp tục cập nhật danh sách các cơ sở phục vụ, phòng chống dịch Covid -19 do Sở Y Tế cung cấp để hướng dẫn các Điện lực thực hiện lập hóa đơn giảm trừ tiền điện cho khách hàng.

- Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 5.

- Tiếp tục chủ động rà soát các dự án, công tác quản lý điện mặt trời mái nhà và thực hiện theo đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trực tuyến các dịch vụ về điện.

3. Về công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

3.1. Công tác sửa chữa lớn (SCL): Kế hoạch SCL lưới điện năm 2021 của Công ty là hơn 100,7 tỷ đồng để thực hiện 51 công trình. Đến hết tháng 11/2021, đã triển khai thực hiện 49/51 công trình với khối lượng thực hiện là 89,062 tỷ đồng.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Năm 2021, Công ty triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phục vụ điều hành cung cấp điện với nguồn vốn hơn 878 tỷ đồng. Đến hết tháng 11/2021, khối lượng đã thực hiện là 792/878 tỷ đồng, đạt hơn 90% kế hoạch.

4. Về công tác tài chính kế toán: Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 11 tháng đầu năm 2021 là 110,08 tỷ đồng.

5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn và địa phương.

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể người lao động đảm bảo tuân thủ các chủ trương của Ngành, của địa phương, các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, luôn tuân thủ quy tắc 5K đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hàng tuần cho CBCNV trực tập trung và CBCNV làm việc trực tiếp tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2021:

1. Về công tác quản lý vận hành, cung ứng điện:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải. Đảm bảo giữ điện ưu tiên các sự kiện quan trọng của địa phương như: phục vụ ngành Giáo dục trong công tác đào tạo dạy và học trực tuyến, Lễ Noel và Tết Dương lịch 2022.

- Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, phong tỏa, các điểm bảo quản vắc xin trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Theo dõi tình hình vận hành của hệ thống và thực hiện lệnh tiết giảm năng lượng mặt trời mái nhà theo lệnh của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam khi có yêu cầu.

2. Về công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng:

- Theo dõi, hoàn tất công tác thay bảo trì HTĐĐ, kiểm tra định kỳ, lắp đặt công tơ điện tử PLC, RF, bộ DCU...theo kế hoạch phân bổ 2021.

- Tiếp tục rà soát, kiểm soát việc thực hiện giảm giá tiền điện đợt 4,5 của các đơn vị; Đồng thời đôn đốc các đơn vị hoàn tất việc điều chỉnh hóa đơn khách hàng sinh hoạt đối tượng giảm tiền điện đợt 4.

- Theo dõi, kiểm soát sản lượng ĐMTMN hàng ngày để có giải pháp điều hành, đảm bảo đạt mức sản lượng trần về ĐMTMN mà EVNSPC phân bổ.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch công tác thu tiền điện năm 2021;

- Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trực tuyến các dịch vụ về điện.

3. Về công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn: Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, thanh quyết toán các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng năm 2021 và chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch năm 2022.

 4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên đảm bảo tuân thủ các chủ trương của Ngành, của địa phương, các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, luôn tuân thủ quy tắc 5K đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh của địa phương để chủ động, điều hành, triển khai thực hiện công tác; lưu ý, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.


TIN LIÊN QUAN

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...

(16:00 - 15/07/2022)

TCBD VỀ Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6/2022 và kế hoạch tháng 7/2022

Trong tháng 6 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 3,88% so với...

(23:16 - 14/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

     Trong tháng 5/2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện...

(11:13 - 13/05/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022

        Tháng 4/2022, sản lượng điện của Công ty cao hơn 65,605...

(10:35 - 12/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

Trong tháng 3/2022, sản lượng điện của Công ty cao hơn 171, 788 triệu kWh so với...

(16:38 - 11/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2022

          Trong tháng 02/2022, sản lượng điện của Công ty...

(10:32 - 22/02/2022)

TCBC CỦA PC ĐỒNG NAI: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022