Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi Tổng công ty Điện lực Miền Nam | 14:09 | 02/12/2021

Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023 (văn bản số 1097/ĐQG-TTĐ ngày 07/4/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023 (văn bản số 1005/ĐQG-TTĐ ngay 30/3/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023 (văn bản số 910/ĐĐQG-TTĐ ngày 24/03/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023 (văn bản số 611/ĐĐQG-TTĐ ngày 23/02/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023 (văn bản số 1192/EVNSPC-KT ngày 24/02/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 (văn bản số 849/EVNSPC-KT ngày 10/02/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 (văn bản số 462/ĐĐQG-TTĐ ngày 10/02/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023 (văn bản số 223/ĐĐQG-TTĐ ngày 13/01/2023)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 (văn bản số 10706/EVNSPC-KT ngày 16/12/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022 (văn bản số 10448/EVNSPC-KT ngày 09/12/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 (văn bản số 9306/EVNSPC-KT ngày 04/11/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 (văn bản số 8864/EVNSPC-KT ngày 21/10/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/10/2022 đến ngày 09/10/2022 (văn bản số 8215/EVNSPC-KT ngày 03/10/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022 (văn bản số 7730/EVNSPC-KT ngày 16/09/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022 (văn bản số 7495/EVNSPC-KT ngày 09/09/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022 (văn bản số 7143/EVNSPC-KT ngày 29/08/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022 (văn bản số 6927/EVNSPC-KT ngày 22/08/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022 (văn bản số 6721/EVNSPC-KT ngày 15/8/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022 (văn bản số 2380/ĐĐQG-TTĐ ngày 05/08/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07/08/2022 (văn bản số 6244/EVNSPC-KT ngày 01/08/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022 (văn bản 5960/EVNSPC-KT, ngày 22/07/2022)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022 (văn bản số 2097/ĐĐQG-TTĐ ngày 15/07/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 11/07/2022 đến ngày 17/07/2022 (văn bản số 5509/EVN SPC-KT ngày 11/07/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022 (văn bản số 1765/ĐĐQG-TTĐ ngày 18/6/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022 (văn bản số 4412/EVN SPC-KT, ngày 03/06/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 29/05/2022 đến ngày 05/06/2022 (văn bản số 1535/ĐĐQG-TTĐ ngày 27/5/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022 (văn bản số 1452/ĐĐQG-TTĐ ngày 20/5/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022 (văn bản số 3737/EVN SPC-KT ngày 16/5/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 09/05/2022 đến ngày 15/05/2022 (văn bản số 1287/ĐĐQG-TTĐ ngày 06/05/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022 (văn bản số 3309/EVN SPC-KT ngày 29/4/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022 (văn bản số 2857/EVN SPC-KT ngày 18/4/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 18/04/2022 đến ngày 24/04/2022 (văn bản số 1058/ĐĐQG-TTĐ ngày 15/04/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022 (văn bản số 2614/EVN SPC-KT ngày 08/4/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022 (văn bản số 989/ĐĐQG-TTĐ ngày 08/4/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022 (văn bản số 2406/EVN SPC-KT ngày 04/04/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022 (văn bản số 816/ĐĐQG-TTĐ, ngày 25/3/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022 (văn bản 592/ĐĐQG-TTĐ, ngày 04/03/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 (văn bản 369/ĐĐQG-TTĐ, ngày 11/02/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 31/01/2022 đến ngày 13/02//2022 (văn bản số 822/EVN SPC-KT ngày 28/01/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 31/01/2022 đến ngày 13/02/2022 (văn bản số 286/ĐĐQG-TTĐ ngày 28/01/2022)

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

- Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 (văn bản số 443/EVN SPC-KT ngày 14/01/2022)

- Công suất không hấp thụ của nguồn ĐMTMN từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 tránh quá tải lưới điện (Văn bản số 80/ĐĐQG-TTĐ ngày 07/01/2022)

- Công suất không hấp thụ của nguồn ĐMTMN từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 tránh quá tải lưới điện (Văn bản số 200/EVN SPC-KT ngày 07/01/2022)

- Công suất không hấp thụ của nguồn ĐMTMN từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 tránh quá tải lưới điện

- Công suất không hấp thụ của nguồn ĐMTMN từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 tránh quá tải lưới điện (Văn bản số 5962/ĐĐQG-TTĐ ngày 31/12/2021)

- Công suất huy động tối đa của nguồn ĐMTMN từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 và công suất không hấp thụ từ ngày 01/02 đến ngày 02/02/2022 tránh quá tải lưới điện (Văn bản số 5859/ĐĐQG-TTĐ ngày 25-12-2021)

- Công suất huy động tối đa của nguồn ĐMTMN từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 và công suất không hấp thụ từ ngày 01/01 đến ngày 02/01/2022 tránh quá tải lưới điện (Văn bản số 11893/EVN SPC-KT ngày 26-12-2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021 (văn bản số 11541/EVN SPC-KT ngày 17-12-2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021 (văn bản số 5532 ĐĐQG-TTĐ ngày 10-12-2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021 (văn bản số 11273 EVN SPC-KT ngày 11-12-2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021 (văn bản số 10934/EVN SPC-KT ngày 03/12/2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021 (văn bản số 10866/EVN SPC-KT ngày 01/12/2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/12/2021 đến ngày 05/12/2021 (văn bản số 5414/ĐĐQG-TTĐ ngày 03/12/2021)

Công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/12/2021 đến ngày 05/12/2021 (văn bản số 10931/EVN SPC-KT ngày 03/12/2021)


TIN LIÊN QUAN

(16:37 - 17/04/2023)

CÔNG BỐ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG TỐI ĐA CỦA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN NĂM 2023

  Công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày...

(14:09 - 02/12/2021)

Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh quá tải lưới điện