Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Phòng Kế Toán | 15:11 | 20/10/2021

Công Khai Tài Chính

STT Thông tin công bố Tải file đính kèm
1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 Biểu số 01
2 Công khai tài chính theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC Biểu số 02
3

Công khai tình hình đầu tư vốn NN 2016(B06.A) - Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC

Biểu số 03
4 Công khai kết quả SXKD 2016(B06.B) - Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC Biểu số 04
5 Công khai KQ SXKD 2016(B06.C) - Theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC Biểu số 05
6 Công bố BCTC năm 2016 đã được kiểm toán Biễu số 06
7 Công khai tài chính 06 tháng năm 2017 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biễu số 07
8 BCTC 06 tháng năm 2017 Tổng hợp - Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP Biễu số 08
9 BCTC 06 tháng năm 2017 Hợp nhất - Theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP Biễu số 09
10 Công khai tài chính năm 2017 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 10
11

Công bố BCTC năm 2017 đã được kiểm toán

Biểu số 11
12 Công khai tài chính 06 tháng năm 2018 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 12
13 BCTC Q2_2018.pdf Biểu số 13
14 Công khai tài chính năm 2018 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 14
15

BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

Biểu số 15
16 Công khai tài chính 06 tháng năm 2019 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 16
17

Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử(loại hình SXKD khác, ngoại trừ hoạt động bán điện) trong Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai từ ngày 01/11/2019

Biểu số 17
18 Công khai tài chính năm 2019 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 18
19 BCTC năm 2019 đã được kiểm toán Biểu số 19
20 Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 20
21 Công khai tài chính năm 2020 theo thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 21
22 BCTC năm 2020 đã được kiểm toán Biểu số 22
23 Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2021 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 23
24 Công khai tài chính năm 2021 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 24
25 Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP- Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất

BCTC Công ty mẹ -2021

BCTC Hợp Nhất- 2021

26 BCTC năm 2021 đã được kiểm toán Biểu số 25
27 Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2022 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 26
28 Công khai tài chính năm 2022 theo Thông tư 200/2015/TT-BTC Biểu số 27
29 BCTC năm 2022 đã được kiểm toán Biểu số 28

TIN LIÊN QUAN

(10:47 - 10/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(16:27 - 03/11/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(PCĐN) - Căn cứ điều 24, nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(16:25 - 15/09/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ.

  Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4...

(10:19 - 08/09/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(PCĐN) - Căn cứ điều 24, nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(11:27 - 10/08/2023)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

(PCĐN) - Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn...

(16:08 - 29/06/2023)

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

  (PCĐN) - Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(15:29 - 20/10/2021)

Công Bố Thông Tin Hoạt Động Doanh Nghiệp

(15:11 - 20/10/2021)

Công Khai Tài Chính