Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCĐN | 15:50 | 13/10/2021

TCBC của PC Đồng Nai: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2021 và kế hoạch tháng 10/2021

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 9/2021:

1. Về tình hình quản lý vận hành, cung ứng điện.

- Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện xã hội, chính trị, lễ hội quan trọng diễn ra trên địa bàn như: bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, phục vụ Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, phong tỏa, các điểm bảo quản vắc xin,… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Huy động điện năng lượng mặt trời mái nhà theo lệnh của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia.

 - Triển khai áp dụng các quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn EVN.

- Theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời có các biện pháp ứng phó với thiên tai nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trên địa bàn quản lý.

- Trong tháng 9/2021, Công ty đã thực hiện thi công, sửa chữa lưới điện bằng phương pháp hotline 4 công trình điện nhằm giảm tối đa thời gian mất điện của khách hàng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã thực hiện được 560 công trình.

2. Về tình hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Điện thương phẩm: Trong tháng 9/2021, Công ty thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 915 triệu kWh, giảm 54 triệu kWh so với tháng 8/2021 và giảm 300 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 10,5 tỷ kWh, tăng 3,8% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 73% so với kế hoạch.

- Doanh thu tiền điện: Thực hiện tháng 9/2021 đạt hơn 1.609 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 18.750 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với lũy kế cùng kỳ.

- Trong tháng 9/2021, Công ty đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 57,4 tỷ đồng. Tổng số tiền đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong các tháng 6,7,8 và 9/2021 là hơn 120,2 tỷ đồng.

- Tỷ lệ điện tổn thất: Thực hiện tháng 9/2021 là -0,06%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 thực hiện là 2,61% thấp hơn 0,28% so với lũy kế cùng kỳ năm trước và thấp hơn 0,07% so với kế hoạch.

- Tiết kiệm điện: thực hiện trong tháng 9/2021 đạt 22 triệu kWh. Lũy kế 9 tháng đầu năm tiết kiệm điện đạt 237,5 triệu kWh, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm.

- Phát triển khách hàng: Trong tháng 9/2021 Công ty đã phát triển mới được 118 khách hàng; thanh lý hợp đồng với 78 khách hàng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm phát triển được 17.736 khách hàng. Tổng số khách hàng toàn Công ty đến hiện nay là 908.797 khách hàng.

- Về công tác điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN): Trong tháng 9/2021, sản lượng điện mặt trời phát lên lưới là gần 65 triệu kWh; lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là hơn 621 triệu kWh. Tính đến hết tháng 9/2021, tổng số khách hàng đang vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà là 5.931 khách hàng, tổng công suất lắp đặt là hơn 688 Mwp.

- Triển khai Thông tư 06/2021/TT-BCT của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung về giá bán điện.

- Triển khai hướng dẫn các đơn vị về việc thực hiện công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng theo kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.

- Tiếp tục cập nhật danh sách các cơ sở phục vụ, phòng chống dịch Covid -19 do Sở Y Tế cung cấp để hướng dẫn các Điện lực thực hiện lập hóa đơn giảm trừ tiền điện cho khách hàng.

- Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đợt 5.

- Tiếp tục chủ động rà soát các dự án, công tác quản lý điện mặt trời mái nhà và thực hiện theo đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trực tuyến các dịch vụ về điện.

3. Về công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

3.1. Công tác sửa chữa lớn (SCL): Kế hoạch SCL lưới điện năm 2021 của Công ty là hơn 100,7 tỷ đồng để thực hiện 51 công trình. Đến hết tháng 9/2021, đã triển khai thực hiện 36/51 công trình với khối lượng thực hiện là 45,3 tỷ đồng.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Năm 2021, Công ty triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phục vụ điều hành cung cấp điện với nguồn vốn hơn 878 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2021, khối lượng đã thực hiện là 593/878 tỷ đồng, đạt hơn 67% kế hoạch.

4. Về công tác tài chính kế toán: Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 là 89,8 tỷ đồng.

5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Trong tháng 9/2021, Công ty đã trao số tiền 1,5 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn và địa phương.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí cho người lao động làm việc từ xa, trực tập trung, làm việc trực tiếp tại Công ty/đơn vị một cách linh hoạt, hợp lý để vừa đảm bảo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với ngành Y tế địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hàng tuần cho CBCNV trực tập trung và CBCNV làm việc trực tiếp tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2021:

1. Về công tác quản lý vận hành, cung ứng điện:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải. Đảm bảo giữ điện ưu tiên phục vụ các sự kiện quan trọng của địa phương.

- Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, phong tỏa, các điểm bảo quản vắc xin trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 - Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ ngành Giáo dục trong công tác đào tạo dạy và học trực tuyến trên toàn tỉnh.

- Tiếp tục theo dõi tình hình vận hành của hệ thống lưới điện và tuân thủ thực hiện lệnh tiết giảm năng lượng mặt trời mái nhà khi có yêu cầu nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia.

- Phối hợp với các Công ty Điện lực: Bình Dương, Lâm Đồng và Bình Thuận ký biên bản bàn giao, quy chế phối hợp quản lý vận hành và tiếp nhận lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Kiểm tra công tác quản lý máy biến áp, chống quá tải của các Điện lực và kiểm tra hiện trường lưới điện 110kV, lưới điện trung hạ thế; kiểm tra công tác quản lý vận hành – quản lý kỹ thuật của các đơn vị.

 - Rà soát phương án chống quá tải trạm công cộng của các đơn vị.

- Theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời có biện pháp ứng phó với thiên tai nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

 2. Về công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng:

- Đôn đốc các đơn vị căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện công tác thay bảo trì, thu tiền điện, kiểm tra áp giá, giải quyết yêu cầu của khách hàng,…. theo kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.

- Triển khai thu phí các dịch vụ điện qua Cổng thanh toán trực tuyến.

- Tiếp tục cập nhật, theo dõi công tác giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đúng đối tượng theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh giao dịch trực tuyến các dịch vụ về điện.

- Tiếp tục chủ động, khẩn trương rà soát các dự án điện mặt trời mái nhà và thực hiện theo đúng quy định.

3. Về công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn:

3.1. Về sửa chữa lớn (SCL): Theo dõi quy định, cơ chế của từng địa phương để đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các công trình SCL lưới điện phân phối theo đúng tiến độ.

3.2. Về đầu tư xây dựng (ĐTXD): Theo dõi quy định, cơ chế của từng địa phương để kịp thời phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan sớm tiếp tục triển khai thi công các công trình ĐTXD lưới điện năm 2021 đảm bảo tiến độ đề ra.

4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Tiếp tục quán triệt toàn thể CB.CNV đảm bảo tuân thủ các chủ trương Chính phủ, của ngành, của địa phương, các cơ sở y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là CB.CNV đang sinh sống và làm việc tại địa phương đang phải thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh của địa phương để chủ động, điều hành, triển khai thực hiện công tác nhằm vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 

 


TIN LIÊN QUAN

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...

(16:00 - 15/07/2022)

TCBD VỀ Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6/2022 và kế hoạch tháng 7/2022

Trong tháng 6 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 3,88% so với...

(23:16 - 14/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

     Trong tháng 5/2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện...

(11:13 - 13/05/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2022

        Tháng 4/2022, sản lượng điện của Công ty cao hơn 65,605...

(10:35 - 12/04/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2022

Trong tháng 3/2022, sản lượng điện của Công ty cao hơn 171, 788 triệu kWh so với...

(16:38 - 11/03/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03/2022

          Trong tháng 02/2022, sản lượng điện của Công ty...

(10:32 - 22/02/2022)

TCBC CỦA PC ĐỒNG NAI: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022