Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Hương Hảo - Thanh Hằng | 21:56 | 12/10/2022

Bổ nhiệm cán bộ

Ngày 01/11, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ các phòng, Điện lực như sau:

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm.

1/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Trà tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Biên Hòa

2/ Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Mạnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An toàn Công ty.

Thời gian giữ chức vụ của các cán bộ trên là 05 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

Trước đó, ngày 29/10, Điện lực Biên Hòa cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Minh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Thời gian giữ chức vụ của ông Minh là 04 năm, kể từ ngày 01/11/2021.

 

Ông Hoàng Trọng Ninh – Giám đốc Điện lực Biên Hòa

trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoài Minh.

 


TIN LIÊN QUAN

(16:25 - 15/09/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ.

  Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4...

(10:19 - 08/09/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(PCĐN) - Căn cứ điều 24, nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(11:27 - 10/08/2023)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

(PCĐN) - Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn...

(16:08 - 29/06/2023)

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

  (PCĐN) - Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(15:29 - 20/10/2021)

Công Bố Thông Tin Hoạt Động Doanh Nghiệp

(15:11 - 20/10/2021)

Công Khai Tài Chính