An toàn & tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện

Đăng bởi EVN | 15:20 | 27/03/2020

Clip: Hưởng ứng Giờ Trái đất

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:11 - 22/03/2021)

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với chủ đề: “Speak up for nature” – “Lên...

(09:09 - 30/03/2020)

Cả nước tiết kiệm được 436.000 kWh trong một giờ tắt đèn

Do dịch bệnh COVID-19, không tổ chức các sự kiện hưởng ứng sôi nổi như những năm trước, nhưng chiến...

(15:20 - 27/03/2020)

Clip: Hưởng ứng Giờ Trái đất

(09:31 - 26/03/2020)

Bạn có thể làm gì để hưởng ứng Giờ Trái đất?

(10:55 - 18/03/2020)

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020: Khuyến khích các hình thức tuyên truyền trực tuyến

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai sẽ phối hợp với Sở...

(08:27 - 25/04/2019)

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của...

(08:26 - 25/04/2019)

Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương

Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp...

(16:32 - 24/04/2019)

Thông tư 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 về việc Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

(16:42 - 23/04/2019)

Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Quốc...

(09:17 - 22/04/2019)

Quyết định 175/QĐ-BCT ngày 09/01/2015 của Bộ Công thương

Quyết định 175/QĐ-BCT ngày 09/01/2015 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban...