Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Ban QHCĐ - EVN | 04:02 | 14/05/2012

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2012

Trong 4 tháng đầu năm 2012, tình hình cung ứng điện được cải thiện nhiều so với cùng kỳ năm 2011, EVN đã cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội và sinh hoạt của nhân dân, không thực hiện tiết giảm điện, đồng thời cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động lớn trên cả nước nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

 giaiphanphaI. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2012:

1. Tình hình cung ứng điện:

Trong tháng 4/2012, hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 9,865 tỷ kWh (trong đó thuỷ điện chiếm 37,3%, nhiệt điện than chiếm 21,1%, nhiệt điện khí 36,9%). Sản lượng điện trung bình đạt 328,8 triệu kWh/ngày. Sản lượng cao nhất là 364,4 triệu kWh/ngày (ngày 25/4), công suất cao nhất là 17.634 MW (ngày 20/4). Lũy kế 4 tháng năm 2012, sản lượng toàn hệ thống đạt 37,018 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011.

Tháng 4/2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 9,735 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất 4,389 tỷ kWh, chiếm 45,1%. Lũy kế 4 tháng năm 2012, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 36,011 tỷ kWh, tăng 10,02% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó điện sản xuất là 14,660 tỷ kWh chiếm 40,7%, điện mua 21,351 tỷ kWh (mua Trung Quốc 935 triệu kWh).

Tháng 4/2012, điện thương phẩm ước đạt 8,791 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng năm 2012,  điện thương phẩm ước đạt 32,128 tỷ kWh, tăng 11,28% so với cùng kỳ năm 2011. Điện thương phẩm nội địa tăng 10,88%, trong đó điện cho công nghiệp và xây dựng tăng 10,4%, thương mại - dịch vụ tăng 17,79%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 11,75%.

Mực nước các hồ thủy điện tháng 4/2012

MỰC NƯỚC CHẾT MỰC NƯỚC 30/4/2012 TĂNG, GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
SƠN  LA 175,0 196,96 7,59
HOÀ BÌNH 80,0 102,92 13,59
THÁC BÀ 46,0 50,19 0,91
TUYÊN QUANG 90,0 99,10 1,95
TRỊ AN 50,0 56,22 3,76
ĐA NHIM 1.018,0 1.033,03 2,70
THÁC MƠ
198,0
208,24 9,95
SÔNG HINH 196,0 208,37 -0,20
IALY 490,0 497,24 -2,84
VĨNH SƠN A 765,0 774,82 2,57
HÀM THUẬN 575,0
591,68
10,22

ĐẠI NINH
860,0 869,54 6,38

 

2. Tình hình đầu tư xây dựng:

Về nguồn điện: Trong tháng 4/2012 đã hòa lưới phát điện TM5 (400MW) thủy điện Sơn La ngày 28/4/2012 và tiến hành ngăn sông đợt 1 thuỷ điện Lai Châu ngày 24/4/2012. Các dự án nguồn điện quan trọng khác về cơ bản đã bám sát tiến độ yêu cầu.

Về lưới điện: Trong tháng 4/2012, đã hoàn thành đóng điện các công trình: Nâng công suất các trạm 220kV Lào Cai, Hải Dương; cải tạo đường dây 220kV Hoà Bình - Xuân Mai, thay dây dẫn các đuờng dây 110kV Vân Trì - Đông Anh và Văn Điển - Tía. Trong tháng 4 đã khởi công các công trình: Trạm biến áp 220kV Uyên Hưng, nâng công suất trạm biến áp 220kV Phủ Lý, dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Lai Châu.

3. Các công tác khác:

Về công tác bàn giao tài sản viễn thông: TCT Truyền tải điện quốc gia và 5 TCT Điện lực đã hoàn thành ký biên bản bàn giao tài sản viễn thông cho Viettel. EVNTelecom đã hoàn thành các công tác kiểm đếm, đối soát, thẩm tra tài chính, hoàn thiện biên bản bàn giao và đã ký biên bản bàn giao ngày 26/04/2012. Trên cơ sở kết quả bàn giao của các đơn vị, EVN phối hợp với Viettel hoàn thành dự thảo biên bản bàn giao và tờ trình gửi Bộ Tài chính để ra quyết định về việc bàn giao tài sản viễn thông giữa hai Tập đoàn.

Về công tác chuẩn bị vận hành thị trường điện: Đã hoàn thành lắp đặt và tiến hành thử nghiệm và hiệu chỉnh hạ tầng cơ sở kỹ thuật thị trường điện (TTĐ) tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty mua bán điện (EPTC) và 59/69 nhà máy điện tham gia TTĐ (trong đó có 28/28 NMĐ của EVN). Ngoài ra, EVN đang tiếp tục phối hợp với các NMĐ tham gia TTĐ chuyển đổi Hợp đồng mua bán điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 5/2012:

Tháng 5/2012, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 341 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 17.500 - 17.800 MW. Mục tiêu vận hành HTĐ tháng 5/2012 là các nhà máy thuỷ điện tiếp tục khai thác theo kế hoạch  để đảm bảo nước cấp điện mùa khô 2012 và đáp ứng nhu cầu cấp nước cho hạ du; các nguồn nhiệt điện than (trừ Formosa) và tua bin khí khai thác theo khả năng cấp khí và khai thác thuỷ điện. Các Công ty Điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện.

Trong tháng 5/2012, tiếp tục đảm bảo tiến độ các hạng mục thi công, đáp ứng mục tiêu phát điện và chống lũ các dự án thuỷ điện. Tiến hành hạ rotor TM2 thuỷ điện Đồng Nai 4 và phát điện TM2 thuỷ điện Kanăk.

Về lưới điện, dự kiến trong tháng 5 sẽ ký hợp đồng EPC dự án cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc; khởi công Dự án cấp điện cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La; lắp đặt 02 bộ tụ bù dọc 2000A tại các trạm 500kV Pleiku và Đăk Nông, đảm bảo tiến độ đóng điện trước 31/05/2012; nâng công suât trạm 500kV Đăk Nông, trạm 220kV Phủ Lý, ĐD 220kV Nho Quan - Ninh Bình; đảm bảo tiến độ các công trình lưới điện truyền tải đồng bộ các dự án nguồn điện.


TIN LIÊN QUAN

(10:06 - 09/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023

Trong tháng 02/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:43 - 10/02/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2023 và kế hoạch tháng 02/2023

Trong tháng 01/2023 Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an...

(16:20 - 31/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Với quyết tâm thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của Tập Đoàn là “Thích...

(09:25 - 12/12/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

Trong tháng 11/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(13:38 - 09/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Trong tháng 10/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(18:33 - 11/10/2022)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2022 và kế hoạch tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022 Công ty tiếp tục cung cấp điện an toàn...

(20:29 - 11/09/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

Trong tháng 8/2022 Công ty đảm bảo công tác vận hành lưới điện,...

(16:33 - 11/08/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 4,01% so với...

(16:00 - 15/07/2022)

TCBD VỀ Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6/2022 và kế hoạch tháng 7/2022

Trong tháng 6 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện tăng 3,88% so với...

(23:16 - 14/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

     Trong tháng 5/2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty thực hiện...