Tin mới new

(16:00 - 22/01/2021)

TCBC: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

(15:04 - 28/12/2020)

Thông tin báo chí về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát...

(18:28 - 18/12/2020)

EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các...

(16:14 - 15/12/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2020 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2020 CỦA EVNSPC

Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện...

(13:52 - 14/12/2020)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2020 và kế hoạch tháng 12/2020

(09:50 - 25/11/2020)

EVNSPC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2020 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG THÁNG 11/2020

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện...

(16:32 - 20/11/2020)

Thông cáo báo chí của EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020

Trong tháng 10 năm 2020, thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống điện và cung ứng điện...

(15:52 - 16/11/2020)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2020 và kế hoạch tháng 11/2020 của PC Đồng Nai