Tin mới new

(16:14 - 15/12/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2020 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 12/2020 CỦA EVNSPC

Trong 11 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện...

(13:52 - 14/12/2020)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2020 và kế hoạch tháng 12/2020

(09:50 - 25/11/2020)

EVNSPC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2020 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG THÁNG 11/2020

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện...

(16:32 - 20/11/2020)

Thông cáo báo chí của EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020

Trong tháng 10 năm 2020, thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống điện và cung ứng điện...

(15:52 - 16/11/2020)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2020 và kế hoạch tháng 11/2020 của PC Đồng Nai

(15:24 - 23/10/2020)

TCBC: Sau 3 ngày phát động, EVN cùng các đơn vị thuộc Tập đoàn đã ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt với số tiền tổng cộng hơn 21 tỷ đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ về việc chung tay cùng đồng bào cả nước khắc phục hậu quả...

(16:03 - 12/10/2020)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2020 và kế hoạch tháng 10/2020 của PC Đồng Nai

(15:23 - 09/10/2020)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 9 & 9 THÁNG NĂM 2020 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2020

Trong 09 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện...