Tin mới new

(16:05 - 16/08/2021)

TCBC: Kết quả SXKD tháng 7/2021 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8/2021

(16:03 - 16/08/2021)

TCBC của EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Trong tháng 7 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm...

(08:50 - 22/07/2021)

TCBC: TIÊU THỤ ĐIỆN KHU VỰC MIỀN NAM GIẢM MẠNH KHI 19 TỈNH/ THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH THEO CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(08:54 - 21/07/2021)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong tháng 6/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung...

(16:45 - 17/07/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu,...

(15:45 - 15/07/2021)

TCBC: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

(17:18 - 11/06/2021)

TCBC: Kết quả SXKD tháng 5/2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2021

(08:56 - 11/06/2021)

EVNSPC TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 5/2021 & MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2021

Trong 05 tháng năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) và các đơn vị đảm bảo cung cấp...