Tin mới new

(15:15 - 09/09/2021)

TCBC: Kết quả SXKD tháng 8/2021 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 9/2021

(15:20 - 29/08/2021)

EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên...

(16:46 - 25/08/2021)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 8

Trong tháng 7/2021, dịch COVID-19 lần thứ 4 tiếp tục bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm...

(16:46 - 25/08/2021)

Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu đầu vào mà...

(16:05 - 16/08/2021)

TCBC: Kết quả SXKD tháng 7/2021 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8/2021

(16:03 - 16/08/2021)

TCBC của EVN: Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

Trong tháng 7 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm...

(08:50 - 22/07/2021)

TCBC: TIÊU THỤ ĐIỆN KHU VỰC MIỀN NAM GIẢM MẠNH KHI 19 TỈNH/ THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH THEO CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(08:54 - 21/07/2021)

TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong tháng 6/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung...