Tin mới new

(14:10 - 23/08/2019)

Đồng Nai: Phát triển mạnh điện năng lượng mặt trời

Thời gian qua, điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) được Chính phủ quan tâm và khuyến khích doanh...

(09:20 - 17/06/2019)

PC Đồng Nai: Khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời

Theo Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có trên 220...

(10:54 - 03/05/2019)

Phóng sự: Phát triển điện mặt trời trên mái nhà

Trước sức ép về nhu cầu năng lượng, việc tìm kiếm các giải pháp để phát triển năng lượng tái tạo,...

(16:30 - 25/04/2019)

Đồng Nai: Hội thảo về phát triển điện mặt trời trên mái nhà

Ngày 23/4, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai tổ...

(08:27 - 25/04/2019)

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của...

(08:26 - 25/04/2019)

Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương

Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp...

(16:32 - 24/04/2019)

Thông tư 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 về việc Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

(16:42 - 23/04/2019)

Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Quốc...