Tin mới new

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019

Trong 10 tháng năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và các đơn vị thành viên tại 21...

(09:06 - 18/01/2019)

THƯ CHÚC MỪNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NHÂN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (9/11)

(11:11 - 15/01/2019)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018:

(16:53 - 09/11/2018)

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong tháng 10 năm 2018.

(PCĐN) - Trong tháng 10/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát...

(14:58 - 11/10/2018)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 10/2018

(PCĐN) – Trong tháng 9/2018, điện thương phẩm thực hiện trong tháng đạt 1 tỷ 098 triệu kWh...

(16:59 - 18/09/2018)

Thông cáo báo chí về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 9/2018

Trong tháng 8/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh...

(09:16 - 13/08/2018)

Thông cáo báo chí tháng 7-2018

(PCĐN) - Tình hình cung cấp điện trong tháng 7/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và...

(11:13 - 10/07/2018)

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng 2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2018

Trong tháng 6/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh...