Tin mới new

(09:06 - 18/01/2019)

TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “TỰ HÀO NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM"

Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Tự hào ngành Điện miền Nam - 45 năm xây dựng và phát triển”...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2019

Trong tháng 08 và 8 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

Trong tháng 8 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019

Trong tháng 09 và 9 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện...

(09:06 - 18/01/2019)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo về việc thay đổi, sáp nhập Công ty con của Doanh nghiệp...

(09:06 - 18/01/2019)

EVN ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN VÌ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO

(09:06 - 18/01/2019)

CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG CỦA VIỆT NAM NĂM 2019 TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG VỀ ĐIỂM SỐ

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: KÝ KẾT THỎA ƯỚC TÍN DỤNG CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI SÊ SAN 4

Ngày 28/10/2019, tại Trụ sở Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp đã diễn...