Tin mới new

(09:06 - 18/01/2019)

EVN THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN ĐẾN 0H NGÀY 29/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019...

(09:06 - 18/01/2019)

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO TRONG CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC SỐ 776/CĐ-TTG NGÀY 29/06/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện Hỏa tốc số 776/CĐ-TTg ngày 29/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện an...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC BÌNH CHỌN MẪU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN MỚI

Ngày 22/07/2019 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức công bố kết quả chương...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: THỜI TIẾT HẠN HÁN NGHIÊM TRỌNG, NƯỚC VỀ HẦU HẾT CÁC HỒ THỦY ĐIỆN ĐỀU KÉM, NHIỀU HỒ THỦY ĐIỆN Ở MIỀN TRUNG ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG XẤP XỈ MỨC NƯỚC CHẾT

Như thông tin báo chí đã đăng tải, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tập trung ứng phó...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: EVN BÁO CÁO BAN CHỈ ĐẠO TW VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TÌNH TRẠNG NƯỚC VỀ KÉM ĐỐI VỚI CÁC HỒ THỦY ĐIỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN DẪN TỚI NGUY CƠ RỦI RO THIÊN TAI CẤP ĐỘ 1

Sau khi thông tin về tình trạng thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện...

(09:06 - 18/01/2019)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8/2019

Trong tháng 7 năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn...

(09:06 - 18/01/2019)

EVN CÙNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ CỦA NGÀNH ĐIỆN NHẬN GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ XUẤT SẮC VIỆT NAM 2019

Vào chiều ngày 6/9/2019 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng...