Tin mới new

(11:28 - 19/05/2021)

EVN sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội toàn quốc khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Vào ngày 23/5/2021 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa XV và bầu cử Đại...

(16:31 - 18/05/2021)

EVN: TCBC Tình hình hoạt động tháng 04/2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 05/2021

Trong tháng 4 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho...

(10:27 - 18/05/2021)

TCBC CỦA EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 4 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2021

Trong 04 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung...

(16:18 - 12/05/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2021 và kế hoạch tháng 5/2021

(16:53 - 09/04/2021)

TCBC của EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3, QUÝ I VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2021

Trong 03 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện cho...

(15:24 - 09/04/2021)

TCBC của EVN: Tình hình hoạt động quý I năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 4/2021

Trong Quý I năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định,...

(14:49 - 08/04/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2021 và kế hoạch tháng 4/2021

(15:19 - 23/03/2021)

TCBC: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá: EVN đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

Trong các ngày 16 và 17/3/2021, Đoàn công tác Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội...