Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(14:44 - 09/12/2021)

BRAVE BROWSER: TRÌNH DUYỆT TỐC ĐỘ, AN TOÀN, BẢO MẬT VÀ NGĂN CHẶN QUẢNG CÁO

Bảo mật thông tin cá nhân là điều mà hầu như ai cũng mong muốn, để...

(09:10 - 08/12/2021)

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI TRONG BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

Trong hoạt động của mỗi đơn vị, người dùng cuối – Lãnh đạo và Nhân...

(09:10 - 08/12/2021)

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI: LỢI ÍCH KÉP TỪ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Đồng Nai luôn chú trọng ứng dụng...

(09:09 - 08/12/2021)

NỖ LỰC THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM

Ngành điện được đánh giá là ngành cần hàm lượng khoa học...

(09:09 - 08/12/2021)

QUẢN TRỊ AN NINH CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Quản trị an ninh các phương tiện truyền thông xã hội vì sự phát...

(09:09 - 08/12/2021)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP - XU THẾ TẤT YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ...

(09:09 - 08/12/2021)

EVN SPC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ WEBSITE

Website không chỉ là nền tảng của cung cấp các dịch vụ trực tuyến của doanh...

(16:25 - 06/12/2021)

EVNSPC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN, ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN