Đấu giá

Đấu giá

Tin mới new

(09:03 - 15/08/2023)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu...