Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2020 và kế hoạch tháng 10/2020 của PC Đồng Nai

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 9/2020:

1. Tình hình cung ứng điện.

    - Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đã đảm bảo điện phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

    -  Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các địa điểm cách ly trên địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    - Thực hiện tốt giữ điện ưu tiên an toàn, liên tục phục vụ các ngày lễ và các sự kiện quan trọng tại địa phương.

 

Giám sát và vận hành lưới điện bằng hệ thống SCADA

tại Trung tâm điều khiển xa - Phòng Điều độ của PC Đồng Nai.

 

2. Tình hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Điện thương phẩm: Trong tháng 9/2020, Công ty thực hiện sản lượng điện thương phẩm là 1 tỷ 217 triệu kWh, tăng 55 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện trong 9 tháng đầu năm là 10 tỷ 122 triệu kWh, đạt gần 68,3% so với kế hoạch giao.

- Doanh thu tiền điện: Thực hiện tháng 9/2020 đạt 2.185,8 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện là 17.675,4 tỷ đồng.

- Tỷ lệ điện tổn thất: Thực hiện tháng 9/2020 là - 0,22%

- Tiết kiệm điện: thực hiện tiết kiệm điện được 23,3 triệu kWh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 tiết kiệm điện đạt 214 triệu kWh, tương đương 2,11% sản lượng điện thương phẩm.

- Về phát triển điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN): Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty phát triển được 1.798 khách hàng, tổng công suất lắp đặt là hơn 54 Mwp đạt 119% kế hoạch giao. Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2020, toàn Công ty đã phát triển được 3.202 khách hàng lắp đặt ĐMTMN, tổng công suất lắp đặt là 80,25 Mwp, tổng sản lượng phát lên lưới là 24,98 triệu kWh.

-  Phát triển khách hàng: Trong tháng 9/2020 phát triển mới được 2.920 khách hàng, nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến hiện nay là 881.140 khách hàng.

- Hoàn tất việc cập nhập, chuẩn xác số điện thoại nhận tin nhắn của khách hàng sử dụng điện để thực hiện nhắn tin mời khách hàng quan tâm, cài ứng dụng Zalo chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

3. Công tác kỹ thuật:

- Xét duyệt và cấp giấy chứng nhận sáng kiến (đợt 1) cấp Công ty.

- Ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị lưới điện 110kV    

- Tổ chức hội thảo giải pháp bảo trì thiết bị cho máy biến áp, các hệ thống bảo vệ và đo lường cho máy biến áp 110kV.

- Rà soát lưới điện và tổ chức ứng phó với cơn bão số 5. Tiếp tục theo dõi tình hình vận hành lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

- Công tác hotline: Trong tháng 9/2020 đã thực hiện thi công 84 công trình hotline. Lũy kế đến hết tháng 9/2020, Công ty đã thực hiện thi công được 782 công trình hotline.

4. Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

4.1. Công tác sửa chữa lớn (SCL): Kế hoạch công tác SCL lưới điện năm 2020 của Công ty gồm 48 công trình với giá trị là 100,016 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2020, Công ty đã triển khai thực hiện 42/48 công trình với giá trị gần 69 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch.

4.2. Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

- Năm 2020, Công ty đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng phục vụ điều hành cung cấp điện là 815,9 tỷ đồng; khối lượng đã thực hiện hoàn thành đến hết tháng 9/2020 là 631,6/815,9 tỷ đồng (đạt 77,4%).

5. Công tác tài chính kế toán:

- Nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 là 27,48 tỷ đồng.

6. Công tác khác: Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và địa phương.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 10/2020:

1. Công tác cung ứng điện:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải.

- Tổ chức giữ điện ưu tiên phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

- Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực bệnh viện, cơ sở y tế, khu cách ly để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng:

- Lập kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng năm 2020.

- Hoàn tất công tác xóa thu tiền điện tại nhà vào cuối tháng 10/2020.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị đảm bảo tiến độ thay bảo trì hệ thống đo đếm.

- Tăng cường kiểm tra công tác thu tiền điện, tránh tồn thu nhiều vào cuối năm.

-  Đẩy mạnh giao dịch các dịch vụ về điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

3. Công tác kỹ thuật – an toàn:

- Kiểm tra hiện trường lưới điện 110kV và lưới điện trung hạ thế, kiểm tra công tác quản lý vận hành – quản lý kỹ thuật của các đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng.

- Đánh giá ảnh hưởng của các dự án điện mặt trời đến chỉ tiêu tổn thất điện năng của Công ty.

- Rà soát phương án chống quá tải trạm công cộng của các đơn vị.

- Đánh giá việc thực hiện lắp đặt thí điểm các thiết bị, công nghệ mới để đề xuất đưa vào sử dụng rộng rãi trên lưới điện.

- Tiếp tục theo dõi tình hình vận hành lưới điện và xử lý kịp thời các vị trí mất an toàn để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa.

4. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn:

4.1. Về sửa chữa lớn:

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các công trình SCL lưới điện phân phối theo đúng tiến độ được duyệt.

- Đẩy nhanh triển khai thực hiện các công trình lưới điện 110kV và công trình bổ sung kế hoạch.

4.2. Về đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục đôn đốc tình hình thực hiện các công trình ĐTXD lưới điện năm 2020 để đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 02512.612485, Fax: 02512.220244

Email: dnpc@pcdongnai.vn

Website: www.pcdongnai.vn

 

 

In      Trở về PCĐN
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 9 & 9 THÁNG NĂM 2020 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2020 (15:23 - 09/10/2020)
   Thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị lắp đặt ĐMTMN (15:54 - 29/09/2020)
   TCBC: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ IV (GIAI ĐOẠN 2020 - 2025) (15:56 - 22/09/2020)
   EVN nỗ lực tối đa để đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo (15:24 - 18/09/2020)
   TCBC EVNSPC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 8/2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2020 (12:33 - 16/09/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2020 và kế hoạch tháng 9/2020 (12:23 - 16/09/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2020 (16:42 - 11/09/2020)
   TCBC: EVN ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM NỀN TẢNG EVNSOLAR ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI VIỆT NAM (16:42 - 11/09/2020)
   TCBC: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 4 THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ ĐỐI VỚI NĂM 2021 (15:46 - 09/09/2020)
   TCBC: Tình hình SXKD tháng 7/2020 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 8/2020 (08:45 - 11/08/2020)
   TCBC: Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 (09:32 - 14/07/2020)
   TCBC: Thông tin báo chí về việc hóa đơn tiền điện tăng cao (15:59 - 23/06/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2020 và kế hoạch tháng 6/2020 (16:29 - 15/06/2020)
   TCBC: Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh (14:06 - 25/05/2020)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2020 và kế hoạch tháng 5/2020 (13:00 - 19/05/2020)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện