Trang chủ Thông báo mời thầu
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tại Công  ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây Lắp Điện

1. Số lượng cổ phần thuộc quyền mua của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai:  10.800 cổ phần

2. Quyền mua cổ phần bán đấu giá:

- Số lượng quyền mua: 21.600 quyền mua (tương đương số lượng cổ phần mới được mua 10.800 cổ phần).

- Đặc điểm của quyền: 2 quyền mua được mua 1 cổ phần mới với giá 100.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm: 61.500 đồng/quyền mua.

- Tiền đặt cọc 10% giá trị quyền mua.

3Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc: Công ty cổ phần đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai. Địa chỉ: 31/9 Lê Quý Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại số: 0251.6250084   - 0989354749 -02512210602

4. Thời gian phát hành đơn, đăng ký: Từ 8g00” ngày 12/7/2018 đến trước 15g30” ngày 04/8/2018, thời gian nộp tiền cọc từ ngày 06/08/2018 đến trước 15g30” ngày 08/08/2018.

5. Địa điểm, thời gian nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16g30” ngày 08/08/2018 tại Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ Tài sản Đồng Nai.

6. Thời gian tổ chức đấu giá: 9g00” ngày 10/08/2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP4, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 13/08/2018 đến 16g00” ngày 17/08/2018.

8. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày được Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng quyền mua

9. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/08/2018  đến ngày 15/08/2018.

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá nhận: Thông báo bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá tại Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ tài sản Đồng Nai Địa chỉ: 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai).

In      Trở về Phòng Tài chính Kế toán
 
Các Thông báo mời thầu đã đưa
   Gói thầu số 2 cung cấp vật tư & xây lắp (11:03 - 14/11/2016)
   Dự án: TBA 110KV Nhơn Trạch và đường dây đấu nối (13:58 - 22/09/2015)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện