Trang chủ Thông báo mời thầu
 

Gói thầu số 2 cung cấp vật tư & xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

 

Tên Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Điện Thoại: 061.2210226 - 061.2210608, Fax 061.2220258.
Mã số thuế: 3600432744-010

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung như sau:
1. Tên gói thầu: gói thầu số 2 cung cấp vật tư & xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
- Loại gói thầu:
Xây lắp      Mua sắm hàng hóa      Tư vấn       Phi tư vấn        Hỗn hợp 
- Giá gói thầu: 2.441.714.713 đồng
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư và xây lắp.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
2. Tên công trình: Tăng công suất TBA 110kV Long Khánh từ (25+40)MVA lên 2x40MVA.
3. Nguồn vốn: Vay thương mại và KHCB.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT từ 09 giờ 15 ngày 14/11/2016 đến trước 09 giờ 00 ngày 25/11/2016 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA lưới điện Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai:  Số 01, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai. 
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ, đã bao gồm thuế VAT.
9. Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu phải nộp kèm theo HSDT một bão lãnh dự thầu của Ngân hàng với giá trị 30.000.000VNĐ.
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 25/11/2016.
11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 25/11/2016.

In      Trở về
 
Các Thông báo mời thầu đã đưa
   Dự án: TBA 110KV Nhơn Trạch và đường dây đấu nối (13:58 - 22/09/2015)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện