Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện

Thanh toán tiền điện qua ngân hàng

       Để mở rộng hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng, Công ty TNHH MTV đã thực hiện ký kết hợp đồng thu tiền điện với 09 ngân hàng để thực hiện thu hộ tiền điện tại tất cả 11 Điện lực trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Quý khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn các hình thức thanh toán tiền điện hàng tháng như ATM, UNT, UNC, thanh toán tiền điện tự động, Internetbanking, Mobile Bankking, thanh toán trực tiếp trên website của ngân hàng, Bưu cục,…với các ngân hàng tương ứng như sau:

ViettinBank ABBank HD Bank
VIB Bank