Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện

H­ướng dẫn mua điện:

- Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Điện lực tại TT hành chính công tỉnh Đồng Nai (Trung áp, 03 pha)

- Quyết định 505/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

- Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện.

- Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.

- Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Điện lực thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa

I. Dịch vụ cấp điện từ lưới hạ áp (220/380V):

II. Dịch vụ cấp điện từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6KV, 10KV, 15KV, 22KV,35KV):

III. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ:

IV. Hướng dẫn Thực Hiện Mua Bán Điện Với Khách Hàng Có Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái (Nlmtam)

Phụ lục 1,2,3,4,5a,5b (file đính kèm)