Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện

Các điểm thu tiền điện của Điện lực Xuân Lộc


Stt Tên cửa hàng SĐT Địa chỉ Ghi chú
Xã Suối Cát
1 Net Bảo (Đồng Nai) Xuân Lộc 83 Tổ 15 - Ấp Việt Kiều - Xã Suối Cát VNPAY
2 ĐTDĐ Tống Thiên Xuân Lộc 45 Tỉnh Lộ 765, Suối Cát, VNPAY
3 Tuấn Mobile Xuân Lộc Số 1, Suối Cát 2, Suối Cát VNPAY
4 Game Online (Đồng Nai) Xuân Lộc Số 2 Đường Số 7, Ấp Việt Kiều, Xã Suối Cát VNPAY
5 Hiệp Nguyễn Net (Đồng Nai) Xuân Lộc Ấp Suối Cát 2 , Xã Suối Cát VNPAY
6 Net Sang (Đồng Nai) Xuân Lộc 2571 Ấp Suối Cát 1- Xã Suối Cát VNPAY
7 DGD NHƠN TỊNH 0918117027 Xã: Suối Cát MOMO
8 DGD Nhơn Tịnh 1 0916669246 Xã: Suối Cát MOMO
9 Thế giới Di Động Số 3084, Quốc Lộ 1A, PAYOO
10 Thế giới điện thoại Gia Hưng Ấp Việt Kiều (thửa đất 464, tờ bản đồ 17), PAYOO
Xã Xuân Bắc
11 Net Phát (Đồng Nai) Xuân Lộc 386 Ấp 4B - Xã Xuân Bắc VNPAY
12 Net Đăng Lâm (Đồng Nai) Xuân Lộc 436 Ấp 4B - Xuân Bắc VNPAY
13 ĐTDĐ Phong Phú Xuân Lộc 160 Tổ 5, Ấp 3B, Xuân Bắc VNPAY
14 QT Ngọc Tiến Xuân Lộc Ấp 3A, Xuân Bắc VNPAY
15 PGD BƯU CỤC Ấp 4B, Xã Xuân Bắc, BC
Xã Xuân Thọ
16 Net Bin (Đồng Nai) Xuân Lộc 766 Khu 2, Ấp Thọ Lộc, Xã Xuân Thọ VNPAY
17 Không gian Xuân Lộc khu 2 Thọ Lộc - Xuân Thọ VNPAY
Xã Xuân Phú
18 Net 3934 (Đồng Nai) Xuân Lộc 3934 Bình Hòa, Xuân Phú VNPAY
19 ĐT Hưng Phát Xuân Lộc bình hòa, xuân phú VNPAY
20 NET 626 (Đồng Nai) Xuân Lộc 626 Ấp Bình Hòa , Xã Xuân Phú VNPAY
21 ĐTDĐ QUỐC ANH 0938390808 Xã: Xuân Phú MOMO
Xã Xuân Tâm
22 Net 555 XĐ Xuân Lộc Ấp 4, Xuân Tâm VNPAY
23 Net Bibo (Đồng Nai) Xuân Lộc Ấp 5 - Xã Xuân Tâm VNPAY
24 VŨ TUẤN 0909254686 Xã: Xuân Tâm MOMO
25 PGD BƯU CỤC Ấp 2, Xã Xuân Tâm, BC
Xã Xuân Định
26 Net Hoàng Minh (Đồng Nai) Xuân Lộc Ấp Nông Doanh - Xã Xuân Định VNPAY
27 ĐT Sơn Lâm Xuân Lộc Bảo định ,xuân định VNPAY
28 PGD Nông Nghiệp Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, NN
Xã Xuân Hòa
29 HƯƠNG HẠO 0909555020 Xã: Xuân Hòa MOMO
30 QUỐC HOÀNG 0908773176 Xã: Xuân Hòa MOMO
31 Net Bảo Long 84909138505 344 QL1 Xuân Hòa VNPAY
Thị trấn Gia Ray
32 Net Bo (Đồng Nai) 84933343138 13 Huỳnh Thúc Kháng, Khu 4, Trị Trấn Gia Ray VNPAY
33 Internet T&H (Đồng Nai) Xuân Lộc Số 1 Đoàn Thị Điểm -TT. Gia Ray VNPAY
34 Net Bun (Đồng Nai) Xuân Lộc 05, Đường Lê Văn Vận, KP1, TT. Gia Ray VNPAY
35 Net 39 Xuân Lộc 139, thị trấn Gia Ray VNPAY
36 CHUYÊN GIA DI ĐỘNG 0985070708 Thị trấn: Gia Ray MOMO
37 FPT Số 244-246 tổ 2 KP.5, Hùng Vương, PAYOO
38 Thế giới Di Động 398 Khu 3 Trần Phú, PAYOO
39 Thế giới Di Động Số 11 khu 4, Hùng Vương, PAYOO
40 PGD Nông Nghiệp TT Gia Ray NN
41 PGD HDBANK 362, Trần Phú, KP3, TT Gia Ray, HDB
Xã Bảo Hòa
42 Phương Sang Xuân Lộc 4412 Ấp Chiến Thắng, Bảo Hòa VNPAY
43 PGD BƯU CỤC Ấp Hòa hợp, Xã Bảo Hòa BC
Xã Xuân Trường
44 Net Bảo Nguyên (Đồng Nai) Xuân Lộc 433 Đường 766, Xã Xuân Trường VNPAY
45 Net Quỳnh Thuận (Đồng Nai) Xuân Lộc Đường 766, Xã Xuân Trường VNPAY
46 Net cây số 5 (Đồng Nai) Xuân Lộc 621 Tỉnh lộ 766 Trung Lương - Xã Xuân Trường VNPAY
47 Net Đức Anh GT Xuân Lộc Xuân Trường VNPAY
48 Net Nhân Tài (Đồng Nai) Xuân Lộc 378 Đường 766 - Ấp Trung Tín - Xã Xuân Trường VNPAY
49 Cửa Hàng Hoàng Long 0964306151 Xã: Xuân Trường MOMO
50 PGD BƯU CỤC Ấp Trung Tín, Xã Xuân Trường, BC
Xã Xuân Hiệp
51 Văn Thuận (Đồng Nai) Xuân Lộc Khu 3, Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp VNPAY
52 Thuận Thảo 1 (Đồng Nai) Xuân Lộc Xã Xuân Hiệp VNPAY
53 ĐT Hòa Phát Xuân Lộc Xuân Hiệp VNPAY
54 Net 45 Xuân Lộc Âp Việt Kiều, Xuân Hiệp VNPAY
55 MINH TRÍ 0902985255 Xã: Xuân Hiệp MOMO
56 Viễn Thông A 2558, Ấp Tân Tiến, PAYOO
57 PGD BƯU CỤC Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Hiệp BC
Xã Xuân Hưng
58 Duy Hùng (Đồng Nai) 84989943861 Ấp 3 Xã Xuân Hưng VNPAY
59 T&T Xuân Lộc 232 Ấp 2A - Xã Xuân Hưng VNPAY
60 HÙNG DŨNG 0969454579 ẤP 1, Xã: Xuân Hưng MOMO
61 GIA THIỆN 0988447728 Xã: Xuân Hưng MOMO
62 SON 0933136113 Xã: Xuân Hưng MOMO
63 Hội Quán Games Thủ (Đồng Nai) Xuân Lộc 7 Đường 4.3 - Ấp Trung Tâm VNPAY
64 Chuyên Gia Di Động OĐ 84906677889 Trần Phú VNPAY
65 PGD BƯU CỤC Ấp 2, Xã Xuân Hưng BC