Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện

Các điểm thu tiền điện của Điện lực Định Quán


Stt Tên cửa hàng SĐT Địa chỉ Ghi chú
Thị trấn
1 THANH SƠN 0918637373 Thị trấn: Định Quán MOMO
2 NGUYÊN 0972883884 Thị trấn: Định Quán MOMO
3 Danh Đạt 0933050505 Thị trấn: Định Quán MOMO
4 Thế giới Di Động Số 65–66–67 Khu dân cư 2,Ấp 114, PAYOO
5 Viễn Thông A Số 22,Ấp 114, PAYOO
6 PGD HDBANK 193 quốc lộ 20, ấp Hiệp Quyết, TX Định Quán, HDB
7 PGD BƯU CỤC Ấp Hiệp Tâm 2, Thị Trấn Định quán BC
8 PGD BIDV 0613851156 65 Ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán BIDV
9 PGD NÔNG NGHIỆP Km 115 QLộ 20, Thị trấn Định Quán NN
10 PGD NÔNG NGHIỆP Km 125 QLộ 20, Thị trấn Tân Phú NN
Xã Phú Ngọc
11 ĐIỆN MÁY CHÍNH 103 0913170801 Xã: Phú Ngọc MOMO
12 LẬP 104 0987217890 Xã: Phú Ngọc MOMO
13 PGD NÔNG NGHIỆP Km105,Quốc lộ 20, huyện Định Quán NN
Xã Phú Vinh
14 ĐTDĐ THANH BÌNH 0907010998 Xã: Phú Vinh MOMO
Xã La Ngà
15 THIÊN PHÚ 0937454777 Xã: La Ngà MOMO
16 TUẤN IPHONE 01645774577 Xã: La Ngà MOMO
17 PGD BƯU CỤC Ấp 4, Xã La Ngà, BC
Xã Phú Túc
18 DTDĐ KHOA LOAN 0909082507 Xã: Phú Túc MOMO
19 ĐIỆN MÁY_ĐTDĐ MINH 0977664784 Xã: Phú Túc MOMO
20 Thế giới Di Động Số 26 Khu Dân Cư 4,Ấp Cây Xăng, PAYOO
21 PGD NÔNG NGHIỆP Km 91, Quốc lộ 20, huyện Định Quán, NN
Xã Suối Nho
22 DGD Huy Vũ 0933745547 Xã: Suối Nho MOMO
23 ĐTDĐ DUY QUANG 0984056464 Xã: Phú Cường MOMO
24 ĐTDĐ PHONG PHÚ 0989880080 Xã: Phú Cường MOMO
25 PGD BƯU CỤC Ấp Phú Tân, Xã Phú Cường BC
Xã Túc Trưng
26 ĐTDĐ Nhật Tân 84988020414 08 Khu Dân Cư 1, Ấp Hòa Bình, Túc Trưng VNPAY 1
27 PGD BƯU CỤC Ấp Đồn điền 2, Xã Túc Trưng BC
28 Duy Quang Mobile Ấp Đôn Điền 1, PAYOO
Xã Thanh Bình
29 PGD BIDV Số 5 đường Cách mạng tháng 8, Phường Thanh Bình, BIDV
Xã Phú Xuân
30 CH ĐIỆN MÁY TƯỜNG 0919814400 Xã: Phú Xuân MOMO
31 BẢO NGỌC 0982787872 Xã: Phú Xuân MOMO
32 Net Hoàng (Đồng Nai) 84915347717 2881 Tổ 2 Ngọc Lâm 3 - Phú Xuân
Xã Phú Bình
33 BÁ NGÂN 0985355898 Xã: Phú Bình MOMO
34 PGD BƯU CỤC Ấp Phú Tân, Xã Phú Bình BC
Thị Trấn
35 CỬA HÀNG QUỐC THỊNH 0933856430 Thị trấn: Tân Phú MOMO
36 KIM LÀNH 0913677333 Thị trấn: Tân Phú MOMO
37 PGD BƯU CỤC Khu 10, Thị Trấn Tân Phú, BC
Xã Phú Thanh
38 ĐTDĐ ANH VŨ 0909856311 Xã: Phú Thanh MOMO
39 Net Tuấn (Đồng Nai) 84907697216 Tổ 1, Ấp Ngọc Lâm, Xã Phú Thanh VNPAY
40 YAMAHA QUỐC THỊNH 0907696979 Xã: Phú Thanh MOMO
Xã Thanh Sơn
41 ĐIỆN MÁY NGUYÊN II 0974678432 Xã: Thanh Sơn MOMO
42 TRUNG THÀNH 0975752957 Xã: Thanh Sơn MOMO
Xã Phú Lâm
43 ĐTDĐ BẢO NGỌC 01664449444 Xã: Phú Lâm MOMO
44 Thế giới Di Động Số 54, Tổ 1 Ấp Phương Lâm 2, PAYOO
45 Thế giới Di Động Số 2359 ấp Phương Lâm 3, Quốc Lộ 20, PAYOO
46 PGD HDBANK Ấp Phương Lâm 1, xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú HDB
47 PGD SACOMBANK Quốc lộ 20, ấp Thanh Thọ 1, xã Phú Lâm, SA
48 PGD BƯU CỤC Ấp Phương Lâm 2, Xã Phú Lâm BC
49 PGD NÔNG NGHIỆP Km132, Quốc lộ 20, huyện .Tân Phú NN
Xã Phú Lập
50 PGD BƯU CỤC Ấp 2, Xã Phú Lập, BC
51 PGD NÔNG NGHIỆP NN